Speed Marathon: Přes 120 řidičů překročilo povolenou rychlost

V rámci celé Evropy proběhla dopravně bezpečnostní akce organizace Roadpol pod názvem Speed Marathon. Třicet policistů kontrolovalo dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy. V provozu byla veškerá měřící technika, kterou  krajské ředitelství disponuje. Kontrolováno bylo 285 řidičů, více než 120 překročilo povolenou rychlost. V jedenácti případech řidiči nepoužili bezpečnostní pás a v osmi případech byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidla.

V naší republice se jednalo již o čtvrtý ročník, který byl organizován za podpory spoluobčanů. Široká veřejnost měla možnost prostřednictvím webového portálu www.bezpecnecesty.cz navrhnout místa, kde dle jejich názoru nejvíce dochází k překročení nejvyšší povolené rychlosti. „Návrhy, policie vyhodnotila a vybrala stanoviště, které dávají pro měření rychlosti smysl a jsou pro zastavení a následnou kontrolu vozidel bezpečné. V našem Karlovarském kraji se jednalo o zhruba 40 míst, na kterých v průběhu 24 hodin po určitou dobu dopravní policisté měřili rychlost,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová.

Celkem bylo zkontrolováno 285 řidičů. „I přesto, že každý rok je tato akce předem medializována, lidé se na určených měřících místech podílejí a poté jsou přesná stanoviště a časy zveřejněné, zjistili policisté překročení dovolené rychlosti jízdy u 126 řidičů. Z celkového počtu policisté vyřešili na místě 92 přestupků a zbylých 34 oznámili příslušnému správnímu orgánu. Z tohoto počtu je patrná neukázněnost řidičů motorových vozidel, kteří si neuvědomují, že nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti patří mezi druhou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Tímto nešvarem a porušením zákona jsou způsobovány dopravní nehody s nejvážnějšími následky na zdraví a životech,“ doplnila mluvčí.