Petr Fiala: Spolupráce s dětskou Mensou neznamená, že se chceme věnovat jen nadaným dětem

Před nedávnem vznikla v Chebu dětská skupina Profíček. Zařízení se věnuje malé skupině dětí od jednoho roku do šesti let. Zajímavostí je například to, že by mohlo v brzké době získat titul „Školka spolupracující s Mensou“.  Věnují se unikátnímu systému učení dětského mozku za pomoci cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Pro tak malé děti je i výuka cizího jazyka, který je podáván formou her a písniček ve spojení s pohybem, takřka přirozeností. „Jsme schopni nabídnout rodičům a dětem tak trochu jiný přístup a fungování nejen při vzdělávání malých dětí a předškoláků,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů dětské skupiny Profíček Petr Fiala, který odpovídal také na otázky Živého Chebska.

Foto: Archiv dětské skupiny Profíček

Dětská skupina Profíček vznikla před nedávnem, představil byste nám ji?

Dětská skupina je zařízení pro děti od jednoho roku do šesti let. V jeden čas může být ve skupině 12 dětí, přičemž na jednu pečující osobu připadá maximálně šest dětí. Právě malý počet dětí na jednu dospělou osobu vidím jako největší výhodu oproti klasickým školkám. Můžeme díky tomu dávat dětem víc pozornosti, péče a především jim díky tomu umíme vytvořit příjemné láskyplné prostředí.

Proč zařízení vzniklo?

Zařízení vzniklo pod záštitou spolku PROFI SPORT Cheb. Tady se snažíme rozvíjet děti přibližně od šesti let. Jenže jsme cítili potřebu věnovat se i dětem mladším. Momentálně jsou školky uzpůsobeny pro děti od tří let. Naše skupina je schopna se věnovat dětem od jednoho roka. Ale pokud se nad vaší otázkou hlouběji zamyslím, tak největší motorem pro nás byl fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku sedmi let – z toho 50 % vznikne dokonce do věku pěti let. Nejnovější poznatky z dětské neurologie předkládají také skutečnost, že inteligence nezávisí pouze na počtu neuronových buněk (genetickém potenciálu), ale také na počtu vazeb mezi neurony. A právě díky metodě NTC můžeme počet těchto propojů zvýšit. Tyto argumenty nám přišly natolik významné, že jsme se rozhodli věnovat pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Jako pro organizaci je to pro nás velký posun vpřed, moct nabídnout rodičům další podporu rozvoje jejich dětí a sledovat pokroky dětí už od útlého věku. 

V čem je jiná než ostatní dětské skupiny?

Cílem dětských skupin dle legislativy není vzdělávat, ale pouze vychovávat. To nám však nebránilo absolvovat kurzy NTC Learning, které pořádá dětská Mensa. Brzy získáme titul „Školka spolupracující s Mensou“.  NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity, díky cvičením v dětském věku. Důraz je kladen na vzájemné provázání motoriky, kognitivního vývoje a návazné posílení kreativity a tvořivosti. Tuto metodu doplňujeme prvky z metody Montessori.

Spolupráce s dětskou Mensou ale neznamená, že se chceme věnovat jen nadaným dětem či nějak nadprůměrně inteligentním. Míra inteligence by se ani v daném věku nedala zcela správně stanovit. Znamená to, že všem dětem chceme dát veškerou podporu pro jejich rozvoj, nazvěme to lepší start do života. Nadané děti jsme tak schopni identifikovat a dále jejich nadání rozvíjet. Všechny děti však dostanou bonus v podobě nadstandardní podpory jejich rozvoje. Nejkrásnější na tom však je, že děti neví, že dělají něco navíc, v jejich očích si prostě jen hrají. My i rodiče, potom můžeme sledovat ty úžasné pokroky, které děti dělají.

Foto: Archiv dětské skupiny Profíček

Máte široké rozpětí dětí, které Profíček navštěvují. Máte pro různé věkové kategorie jiný program?

Díky dvěma pečujícím osobám, plus v určitých časech externí lektorce, jsme schopni děti dělit do dvou až tří skupin. Tím pádem v jedné skupině zůstane čtyři až šest dětí. To už je skupinka, ve které se člověk dětem může věnovat zcela individuálně a dávat jim maximální péči, podporu, pocit bezpečí a úspěchu.

Nabízíte výuku cizího jazyka, jak to děti přijímají?

V tomto věku jsou děti jako takové malé houbičky, všechny vjemy krásně nasávají. Cizí jazyk je podáván formou her a písniček ve spojení s pohybem, což jsou činnosti, které děti milují. Proto se nám daří, aby se hned zapojily i dětí, který daný jazyk nikdy dříve neslyšeli. Určitou autentičnost nám také přináší děti, které vyrůstají bilingválně (dvoujazyčně). Ty pak používají určitá slova a fráze v daných situacích zcela spontánně. A ostatní děti se učí od nich.

V současné době máte v dětské skupině děti ve věku cca tří let, nahrazuje zařízení mateřskou školu?

Dětská skupina nemá nahrazovat mateřskou školu. Máme jiná kritéria pro příjem dětí, mezi které například patří, že alespoň jeden rodič musí být aktivní na trhu práce. Navíc se můžeme starat o děti už od jednoho roka. Jsme jinak hodnoceni a máme také odlišné financování. Vzhledem k těmto odlišnostem jsme schopni nabídnout rodičům a dětem trochu jiný přístup a fungování.

Program běžného dne

7.30 – 8:30          Příchod do DS, spontánní hra dětí

8:30 – 8:45          Hravá aktivita založená na metodě NTC Learning

8:45 – 9:15          Dopolední svačina

9:15 – 11:30        Tvořivě výchovný program formou hry

Osvojování cizího jazyka

Venkovní aktivity

11.30 – 12:00     Oběd

12:00 – 12:15     Úklid po obědě, hygiena, příprava na spánek

12:30 – 14:00     Vyprávění pohádek, spánek

14:00 – 14:30     Odpolední svačina

14:30 – 14:45     Hravá aktivita založená na metodě NTC Learning

14:45 – 16:30     Volná nebo skupinová hra

Osvojování cizího jazyka

Vyzvedávání dětí

Jak vás mohou rodiče kontaktovat?

Rádi rodičům poskytneme bližší informace na tel. čísle 608 890 650, na e-mailu info@proficek.cz, nebo na www.proficek.cz.

Jaké podmínky musejí splnit k přijetí jejich dítěte?

  1. Věk dítěte od 1 roku do zahájení povinné školní docházky
  1. Zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
  1. Povinné pravidelné očkování dítěte, případně jeho absence z důvodu trvalé kontraindikace
  1. Vazba alespoň jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)
  1. Docházka minimálně na 3 hodiny za den

Co vše pro děti nabízíte?

Jídlo

Co se jídla týče, tak si uvědomujeme, že strava je základem zdraví a správného vývoje organismu. Proto dětem poskytujeme zdravou, kvalitní a pestrou stravu. Na svačiny zařazujeme výživově bohaté potraviny. Vedle svačin mají děti k dispozici pestrou škálu ovoce a zeleniny, které si mohou vychutnat jako druhou svačinku. K pití dostávají děti kromě čerstvého kravského mléka také mléko špaldové, rýžové, ovesné, či mandlové. Džusy kupujeme pouze stoprocentní a ne z koncentrátu, ale přímo lisované. Po celý den mají děti k dispozici filtrovanou vodu.

Sport

Dětem nabízíme různé sportovní aktivity. Procházky bereme jako základ kondice a otužování organismu. Děti si u nás zkusí spoustu druhů sportovních aktivit od prostého kutálení a házení až po pozemní hokej, skákání na trampolíně, fotbal, košíkovou, lakros, kuželky, … Vše během každodenních aktivit. Děti navíc mají prolézačku přímo v herně.

Foto: Archiv dětské skupiny Profíček

Další aktivity

Vzhledem k tomu, že žijeme na hranicích s Německem, tak nabízíme výuku německého jazyka zábavnou formou her, písniček a dalších činností.

Výtvarné a pracovní činnosti patří do našich každodenních aktivit. Formou vyrábění, kreslení, modelování, stavění z písku (v zimě používáme kinetický písek) a dalších činností dbáme nejen na rozvoj estetického cítění, ale především podporujeme jemnou motoriku a uvolňování ručičky.

Jsme schopni nabídnout rodičům a dětem tak trochu jiný přístup a fungování nejen při vzdělávání malých dětí a předškoláků.