Detektivové odhalili podvody za 378 milionů. Karlovarský kraj skončil na 13 místě

V loňském roce odhalili detektivové jedné z pojišťoven pojistné podvody za 378 milionů korun. Zhodnotíme-li odhalené podvody za uplynulých deset let (tedy za období od roku 2009 vč. do roku 2018), pak se dostáváme na celkovou částku přesahující 3,8 miliardy korun. V posledních dvou třech letech se pak objem odhalených pojistných podvodů drží stabilně na hranici kolem 400 milionů korun.

Loni se nejvíce podvádělo tradičně v Praze, kde detektivové odhalili podvody za 86 milionů korun. Na pomyslném druhém místě se umístil Jihomoravský kraj s odhalenými pojistnými podvody za více než 62 milionů korun a třetí příčku obsadil Plzeňský kraj, kde odhalené pojistné podvody přesáhly částku 56 milionů korun. Nejlépe na tom loni byla Vysočina, kde odhalené pojistné podvody dosáhly částky jen 200 000 korun. Kraj Vysočina se dlouhodobě umisťuje mezi kraji, kde se podvádí nejméně. Tabulky s údaji o všech krajích naleznete v tabulce.

Pojistné podvody 2018  
  Kraj Objem odhalených pojistných podvodů v mil.Kč  
1 Praha 85,9  
2 Jihomoravský kraj 62,4  
3 Plzeňský kraj 56,6  
4 Jihočeský kraj 53,5  
5 Olomoucký kraj 39,4  
6 Moravskoslezský kraj 29,9  
7 Ústecký kraj 14,8  
8 Liberecký kraj 8,0  
9 Královéhradecký kraj 7,3  
10 Zlínský kraj 7,2  
11 Středočeský kraj 6,0  
12 Pardubický kraj 5,1  
13 Karlovarský kraj 1,8  
14 Vysočina 0,2  
  Celkem za ČR 378,1  
       

Podvody v pojištění motorových vozidel patří i nadále k těm nejpočetnějšími. Řada motoristů totiž snadno podlehne dojmu, že nafingovat dopravní nehodu či krádež vozu je nejjednodušší způsob, jak nepoctivým jednáním připravit pojišťovnu a tím i všechny její poctivé klienty o peníze. K setrvalému nárůstu pak dochází v oblasti majetkového a odpovědnostního pojištění. V poslední době se podvodníci také zaměřují také na oblast úrazového pojištění. Dělají to s nadějí, že je pro pojišťovnu složité takový pojistný podvod prokázat. Opak je ale pravdou, naši zkušení detektivové si i s takovými případy poradí. V úrazovém pojištění se v praxi nejčastěji setkáváme s případy, kdy se lidé snaží co nejvíce prodloužit dobu svého léčení, a tím neoprávněně získat od pojišťovny vyšší pojistné plnění. Už takové jednání je však pokusem o pojistný podvod. Trendem poslední doby je pak zvýšení počtu pokusů o pojistné podvody v úrazovém pojištění s vědomým zapojením lékařů. Pravdou také je, že řada lékařů se na pojistných podvodech nepodílí úmyslně. Neuvědomují si totiž, že například neopodstatněným prodlužováním pacientovy léčby se podílí na pojistném podvodu a mohou za to být sankcionováni.

„Náchylnější“ jsou k takovému jednání lidé s finančními problémy, ať se již jedná například o nepříliš úspěšné podnikatele, hazardní hráče nebo o osoby závislé na nejrůznějších návykových látkách. V oblasti pokusů o pojistný podvod se ale ocitá i řada jinak bezúhonných občanů tím, že se pokouší záměrně navýšit škodu u skutečně vzniklé pojistné události. Zarážející je, že lidé takové jednání nepovažují za špatné a neuvědomují si ani, že se tím dopouští trestného činu – pokusu o pojistný podvod. V takových případech se pak většinou jedná spíše o nižší částky v řádech tisíců max. desetitisíců korun. Vetší finanční dopad mají pojistné podvody páchané organizovanými skupinami. Ty se dříve soustředily především na autopojištění, v současné době se přesunuli do oblasti úrazového pojištění.

V České pojišťovně disponujeme jednak kvalitním technologickým zázemím a především zkušenými kolegy, kteří jsou v této oblasti opravdovými profesionály. A právě díky této kombinaci jsme v odhalování pokusů o pojistné podvody skutečně efektivní. V praxi to funguje tak, že data o pojistných událostech putují do datového skladu. Zde funguje určitý detekční systém. Ten podle zadaných algoritmů vybírá případy, které jsou něčím nestandardní (nestandardní mohou být mimo jiné například dobou, která uplyne od sjednání pojistky k nahlášení pojistné události) a tyto případy potom detailněji procházejí specializovaní likvidátoři nebo přímo detektivové. Ti vyšetřují takové případy nejen tzv. od stolu za pomoci moderních analytických nástrojů, ale pohybují se i v terénu. Mají možnost hovořit se svědky a případně si vyžádat další dokumentaci apod. Z používaných technologií pak mohu jmenovat například software, který na základě exaktních vstupních dat modeluje pravděpodobný průběh autonehody. Tento systém dokáže velmi spolehlivě ukázat, k čemu při dopravní nehodě došlo. Na základě velkého množství informací, získaných jak od klientů, tak přímo na místě nehody, dokáže přesně simulovat průběh nehody a vytvořit její animaci, kterou pak lze sledovat z různých úhlů pohledu.

Jako doplnění bych ještě uvedla, že i pojistné podvody mají svou sezónnost. Například se začátkem letní turistické sezóny přibývá pojistných podvodů páchaných v oblasti cestovního pojištění. Jde hlavně o fingovaná odcizení zavazadel při jejich přepravě či umělé navyšování škod v souvislosti s krádežemi věcí z vozidel (v těchto případech se jedná spíše o drobnější částky). V zimě se pak například objevují úrazy, ke kterým mělo údajně dojít na lyžích či na snowboardu (zde můžeme hovořit o tisících, v některých případech i o desítkách tisíc korun, které lidé po pojišťovně neoprávněně nárokují).

Příklad z praxe

Řidič nahlásil pojišťovně poškození vozu, ke kterému mělo dojít střetem se srnkou. Měl sjednané pojištění, kde bylo riziko střetu se zvěří kryté, a těšil se tak na výplatu plnění. Zkušenému pracovníkovi pojišťovny se však míra poškození auta zdála na takovou událost velmi nezvyklá. Nehodu zároveň vyšetřovala i policie, která rovněž měla podezření, že k nehodě došlo jinak, než řidič deklaroval. Provedená expertiza srsti získané z přední části auta nakonec skutečně prokázala, že se nejedná o zvířecí srst, ale o lidské vlasy. Po konfrontaci s důkazy řidič přiznal, že si vše vymyslel s tím, že si přilepší do rodinného rozpočtu. Na nápad fingovat střet auta se srnou ho nevědomky přivedla kamarádka, která o něm prohlásila, že má velmi husté a drsné vlasy, které se podobají zvířecí srsti. V nouzi si na to muž vzpomněl a přivedlo ho to na myšlenku, jak by se toho dalo využít.