70. výročí založení sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Chebští baptisté si v těchto dnech připomínají 70. výročí založení svého sboru v Chebu. Vzpomínková shromáždění proběhnou v pátek v 18 hodin, v sobotu v 17 hod. a v neděli v 9:30 a ve 14 hod. v modlitebně v Libušině ulici č. 4 v Chebu.Bratrská jednota baptistů 2 úvod

Na shromážděních promluví pamětníci a bude připomenuta bohatá a pohnutá historie sboru. Křesťané baptistického vyznání prožili v Chebu v padesátých i v sedmdesátých letech komunistické perzekuce, útlak a šikanu úřadů. Statečně vzdorovali snahám totalitního režimu umlčet jejich kazatele a zabránit růstu jejich společenství. Ve všech dobách útlaku zůstali živým svědectvím celé společnosti i našemu městu o odvaze víry a o Boží lásce ke každému člověku.Bratrská jednota baptistů Cheb 1

Pěvecký sbor 1958

Dnes, kdy si připomínáme události 17. listopadu, mohou se baptisté svobodně shromažďovat a rozvíjejí bohaté aktivity pro naše spoluobčany. Provozují rodinné centrum pro maminky a předškolní děti, pořádají misijní akce, pro starší děti a dospělé oblíbené LEGO Party, Noc kostelů, zahradní slavnosti k zahájení a ukončení školního roku, předvánoční koncerty a další aktivity.Bratrská jednota baptistů František Vilém

Foto: Kazatel František Kolařík v lednu 1949 zatčen a v politickém procesu nespravedlivě odsouzen na osm let odnětí svobody. Z vězení se vrátil po pěti a půl letech.Kazatel Vilém Jersák byl v roce 1952 zatčen, mučen a v politickém procesu nespravedlivě odsouzen k trestu odnětí svobody. Z vězení se vrátil po roce a půl s podlomeným zdravím.

Návštěvníci vzpomínkových shromáždění se budou moci seznámit s historií sboru na informačních panelech. K dispozici bude i publikace Historie sboru BJB v Chebu 1947 – 1990, která vychází u příležitosti tohoto výročí. Všichni zájemci o historii této křesťanské církve v našem městě jsou srdečně zváni.

Štěpán Křivánek

Bratrská jednota baptistů 2