Koncert v podání Pražského mužského komorního sboru zazní v chrámu sv. Olgy

V pravoslavném kostele svaté Olgy ve Františkových Lázních zazní koncert v podání Pražského komorního sboru. Začátek charitativní akce je naplánován na čtvrtek 15. listopadu od 19 hodin.koncert pravoslavný chrám mužský sbor

Pražský mužský komorní sbor je sebevědomý profesionální sbor hlasově talentovaných zpěváků, kteří si velmi rychle vydobyli respekt v konkurenci řady dalších sborů nejen v hlavním městě Praze. Sbor pod vedením dirigenta, skladatele a učitele Alexej Kleptsina je charakteristický silnými a čistými hlasy.  Ve františkolázeňském chrámu zazní tyto pravoslavné duchovní písně, je jasné, že se bude jednat o veliký zážitek:

Program koncertu:

D. Bortňanskij “Hospodine, tvou mocí se raduje král”
D. Bortňanskij “Cherubínská píseň #7”
M. Berezovskij “Milost pokoje”
Valámský nápěv “Jest vpravdě důstojno”
M. Berezovskij “Blažení jste vy, které vyvolil a přijal Pán”
6. Ruská lidová píseň „12 zlodějů“
M. Musorgskij “Anděl Milostiplnou pozdravil”
Ruská lidová píseň “Večerní zvon”
9. Ruská lidová píseň “Kalinka”
P. I. Čajkovskij “Otče náš”
Ruská lidová píseň “Noc”
D. Bortňanskij “Tebe, Boha, chválíme”