Strážníci častěji pokutují původce černých skládek

O snaze městské policie řešit původce černých skládek jsem už informoval v článku, uveřejněném na webových stránkách města 12. září. Tehdy jsem psal o tom, že policii se začíná odhalování původců černých skládek dařit, a to i díly svědectví občanů a záznamům z fotopastí. Tento trend pokračuje dál. Strážníkům se v průběhu září a října povedlo odhalit pachatele v dalších deseti případech. Viníci byli pokutováni, přičemž městská policie je oprávněna uložit sankci až do výše 10 tisíc korun.Aš skládka

Mezi lokalitami s nejčastěji se vyskytujícími černými skládkami byla dosud také část Kamenné ulice a kupodivu také kontejner na křižovatce z Dolních Pasek na Aš a Vernéřov. „Právě v Kamenné ulici jsme objasnili tři případy za sebou,“ uvedl řídící Městské policie v Aši Richard Kosík. Díky tomu se tu pořádek zlepšil.

Černé skládky se vyskytují prakticky po celé Aši u popelnic či kolem separačních nádob na tříděný odpad. „Jedná se o určitou zvyklost, odložit nepotřebné věci právě sem. Řada lidí si přitom neuvědomuje, že se dopouští protiprávního jednání,“ doplnil R. Kosík.

Porušována je Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, která přesně určuje povinnosti občanů při nakládání s odpadem.Aš skládka 1

V Aši jsou provozována dvě sběrná místa, jedno v Hedvábnické ulici a druhé v Mokřinách, v ulici Alfréda Nobela, kde lze bezplatně odevzdat téměř všechny složky odpadu. Sběrný dvůr v Hedvábnické ulici je provozován denně, kromě neděle, sběrné místo v ulici Alfréda Nobela má otevřeno i o víkendech.

Přílohou článku je uvedená obecně závazná vyhláška a několik fotografií, zachycujících černé skládky, vytvářené zejména kolem kontejnerů na tříděný či směsný odpad.

Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši