Chebští dárci krve převzali ocenění

V obřadní síni městského úřadu v Chebu převzali ve středu 17. října ocenění za mimořádný projev lidské sounáležitosti bezpříspěvkoví dárci krve. V letošním roce jsme udělali celkem 35 medailí, ke kterým jsme jako poděkování za jejich obecně prospěšnou činnost předali medaile dle počtu odběrů a dárkové balíčky.dárci krve 2018 3

Foto: Archiv ČČK Cheb

Zlatou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů přezvali: Dřímal Lubomír; Hazuka Jaroslav; Ing. Heczko Tomáš; Kastl Filip; Klierová Antonie; Korpušťák Petr; Mašková Františka; Odehnal Jaroslav; Pejsar Radek; Turek Tomáš a Valečka Jan.

Stříbrnou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů přebrali: Adam Lukáš; Bělina Radek; Dicsová Petra; Horák Jaroslav; Kastl Miloš; Kohout Radek; Melichar Jaroslav; Schestagová Martina; Skořepová Zdeňka; Sutr Pavel; Vávrová Veronika a Ing. Kateřin Ventrubová, Ph.D. Bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů získali: Lenc Tomáš.Dárci krve 2018 1

Foto: Archiv ČČK Cheb

Počty dobrovolných dárců krve se dlouhodobě snižují. Z původních cca 295 tisíc dárců evidovaných v transfůzních zařízeních v roce 2007 se v současné době pohybujeme na cca 250 tisících. Dárců ubývá z mnohých důvodů, z nichž můžeme jmenovat kupříkladu odběry v plazmaferetických zařízeních, které odběry plazmy honorují či stárnutí dárců, kteří již nemohou darovat a mnohé další. Se setrvale snižujícím se počtem dobrovolných, bezpříspěvkových dárců tak vyvstává otázka nejisté budoucnosti v zásobách krve ve zdravotnických zařízeních.

 Jedním z cílů Českého červeného kříže, který je stále více a více na veřejnosti vidět, je krom oceňování dárců také výchova k dobrovolnému dárcovství s cílem zvýšení počtu dárců krve s cílem dosáhnout v co nejkratším časovém intervalu návrat alespoň na 300 tisíc darujících ročně.dárci krve 2018 2

Foto: Archiv ČČK Cheb

Dárci z Chebu mohou darovat krve přímo na Transfůzním oddělení Karlovarské krajské nemocnice – Nemocnice Cheb. Odběry probíhají v pondělí od 06:00 do 8:00 hodin (u prvodárců není objednání nutné, nicméně ho doporučujeme – na telefonním čísle +420 354 226 454 v pracovní dny od 07:00 – 14:00).

Jakub Jestřáb

Oblastní spolek Českého červeného kříže Cheb pozn.

V seznamech oceněných dárců, uvádíme pouze ty, kteří udělali souhlas se zveřejněním podle aktuální legislativy