Před pěti lety zemřel válečný hrdina, kněz a významný občan Františkových Lázní, otec Jan Křivka

* 12. 10. 1926, + 11. 10. 2013

Před pěti lety, dne 11. října 2013, zemřel otec Jan Křivka – význačný duchovní pravoslavné církve a zároveň i jeden z posledních žijících bojovníků Svobodovy československé armády.  Otec Jan působil ve Františkových Lázních jako duchovní chrámu svaté Olgy. V aktivní kněžské službě strávil dlouhých 64 let. Vysvěcen byl roku 1949, tedy v období největšího pronásledování církví a vrcholících komunistických čistek. Otec Jan pocházel z Volyně, sám byl potomkem volyňských Čechů. Ve svých 17 letech narukoval k 1. čsl. armádnímu sboru (při náboru ho zprvu nechtěli pro jeho mládí vzít, tak si musel pár roků přidat). Zažil jako pěšák těžké boje na Dukle, po svém zranění minou byl přidělen k letecké divizi.Otec Jan Křivka 1

K rozhodnutí stát se knězem přiměl otce Jana po válce duchovní Antonín Pařízek, který ho zároveň informoval o zřízeném pravoslavném semináři v Karlových Varech, kde otec Jan poté zahájil své studium. Po kněžském svěcení otec Jan pečoval ve Františkových Lázních a Aši o přesídlence z Podkarpatské Rusi, z východního Slovenska, z Volyně i o ruskou emigraci. Chrám i fara byly po válce ve velmi špatném technickém stavu a shánět peníze na opravy bylo velmi náročné. Jako kněz si musel přivydělávat různými pracemi na statku či kosením trávy. Otec Jan byl sportovně založený a sportem s místní mládeží rád trávil svůj volný čas.

Byl znám jako člověk nebojácný. I jako vyznamenaný válečný hrdina, který měl ještě navíc to štěstí, že bojoval po boku „té správné armády“, byl komunisty sledován, několikrát zadržen a vyslýchán. Tajná policie zároveň nutila vybrané farníky k podávání zpráv o aktivitách i o obsahu kázání otce Jana. Otce několikrát navštívil během svého pobytu ve Františkových Lázních i jeho bývalý armádní nadřízený, taktéž pravoslavný věřící, generál Ludvík Svoboda. Ona statečnost měla ovšem i své stinné stránky – těmi byly především živé sny, které otce Jana po celý život znovu vracely zpět k bojům na Dukle, kde zemřela řada jeho mladých kamarádů a mužů z jeho vesnice.

Otec Jan byl duchovním, který si na každého člověka udělal čas, aby vyslechl jeho starosti a potěšil ho svým vlídným slovem. Byl to člověk rozvážný a smířlivý, oblíbený u svých farníků i u lidí mimo církev. Byl to člověk, který bližní nesoudil a sám byl připraven každému odpustit. Vždy se snažil pochopit postoj druhého člověka, což z něj dělalo kněze nesmírně empatického a vnímavého.

Otec Jan zesnul v předvečer svých 87. narozenin. Vzhledem k tomu, že v pravoslavné církvi začíná vždy nový den večerem, tak vstoupil do Božího království vlastně už jako 87letý oslavenec. Přejeme věčnou paměť, mír a pokoj v místech, kam nás otec Jan předešel! Otec Jan je pochován na hřbitově ve Františkových Lázních.

Život otce Jana připomíná i natočený dokument ČT „Nevyzpytatelné křivky života“, který byl v rámci televizního cyklu Cesty víry natočen v roce 2011. https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/411235100051004-nevyzpytatelne-krivky-zivota/

Vzpomínková bohoslužba za otce Jana Křivku se bude konat v neděli 14. 10. 2018 v chrámu svaté Olgy po nedělní svaté liturgii, tj. okolo 12:00.

otec Metoděj Vít Kout