Památník Armády Spojených států amerických, umístěný mezi Masarykovým náměstím a sady Míru, se zřejmě přestěhuje na pozemek pod radnici

Monument nyní stojí v linii zamýšlené řadové zástavby, kde jsou veškeré inženýrské sítě, navíc k němu není prakticky žádná přístupová cesta, protože terén je zde vyvýšený a od chodníku je proto oddělen cca 80 centimetrů vysokou opěrnou zdí. Proto radnice zvažuje jeho přestěhování na vhodnější místo. Aš pomník Armáda spojených států 1

Novým stanovištěm může být parčík pod radnicí, který jako důstojné stanoviště navrhl Ateliér Koncept. Ideová studie byla v úterý předložena vedení radnice. Záměr nyní poputuje k projednání a případnému odsouhlasení v orgánech města. Následovat pak bude zpracování projektové dokumentace. Přemístění by se mělo realizovat v roce 2020.

Ateliér navrhl nejen nové umístění památníku, ale rovnou také úpravy bezprostředního okolí připravovaného pietního místa. Pomník svobody, jak autoři studie obří žulový kámen s deskou po svém nově pojmenovali, by zde měl stát na skleněném podstavci, jenž má připodobňovat křehkost skla a křehkost svobody. Současnou opěrnou zídku, vyskládanou „nasucho“ z kamenů, by zde nahradily velkoformátové desky, tedy materiál, který se použije při rekonstrukci nedalekého parku (jedná se o park mezi radnicí a Okružní ulicí, jehož úpravy budou zahájeny v příštím roce). Z obdobného materiálu je navrhován chodník, směřující k památníku.

Památník americké armády je na Masarykově náměstí od roku 1990. Instalaci dohodlo Občanské fórum s vedením města v lednu, už o tři měsíce později byl slavnostně odhalen. V kronice toho roku se k události uvádí:

„Ve čtvrtek 19. dubna 1990 v podvečer se za sychravého počasí zúčastnilo na dva a půl tisíce ašských občanů slavnostního odhalení pamětní desky padlým vojákům americké armády – osvoboditelce Aše v sadech Míru.Aš pomník Armáda spojených států 2

Chvíle čekání na tento slavnostní akt zpříjemňovala mládežnická dechová hudba LŠU v Chebu spolu s mažoretkami pohybové skupiny.

S projevem u pamětní desky, kde stáli čestnou stráž místní skauti, vystoupil člen rady MěstNV v Aši, pan Jan Hais, který připomněl průběh osvobození Ašska v dubnu 1945 a uctil památku padlým americkým vojákům. Poté zazněla československá státní hymna, kterou zazpíval dětský pěvecký sbor LŠU „Ašata“, pod vedením Jany Žofákové. Po americké hymně v podání pěveckého sboru ZK Tosta Aš, který dirigoval Vladimír Štěpán, byla pamětní deska slavnostně odhalena a občané k ní položili věnce a květiny“.

Popis památníku:

Pamětní deska z patinovaného polyesteru je umístěna na masivním, hrubě opracovaném žulovém monolitu vysokém 250 cm. Vyhotovil ji sochař z Mariánských Lázní Vítězslav Eibl. Po diagonále zleva doprava vlaje plochý reliéf americké státní vlajky, na pravé straně nápis z majuskule: 20. IV. 1945 OSVOBODILA AMERICKÁ ARMÁDA MĚSTO AŠ. Vedle je menší deska se jmény osmi padlých vojáků.

 

 Milan Vrbata, tiskový mluvčí Městského úřadu v Aši