Tvrz Pomezná bodovala v soutěži Stavba Karlovarského kraje

Soutěž Stavby Karlovarského kraje 2018 v kategorii Zachráněné a zachraňované památky zvítězila tvrz Pomezná, která získala nejvíce hlasů od veřejnosti. Zajímavostí je, že za celou dobu trvání soutěže neobdržela žádná jiná památka tolik hlasů. Tvrz, která v roce 2015 takřka spadla, je z velké části opravená, dokonce má i provizorní střechu, bytelné dveře a uvnitř dvě dřevěná patra.

„Z vítězství máme velikou radost,“ řekl majitel tvrze Petr Jaška. „Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pro nás hlasovali a i další hlasy sháněli.“ 

S opravami tvrze majitelé začali v roce 2015, kdy se z vrchu pravé strany vyvalit kus zdiva. To byla právě ta chvíle, kdy si řekli, že když nezačnou s opravami, stavba spadne. Rodina Petra Jašky vlastní nejen samotnou tvrz, ale také nedalekou chatu a pozemky pod nimi. Ale jak zjistili, objekt nebyl zanesen v katastrálních mapách, ačkoliv je již 60 let vyhlášen památkou. Celý rok trvalo, než se podařilo zapsání a pak teprve mohla začít oprava.

„Letos bychom chtěli doodkrýt budovu chléva,“ uvedl majitel. „Pokud půjde vše dobře, chtěli bychom do některých z dalších ročníků soutěže (v ideálním případě hned  do dalšího) přihlásit projekt jeho dostavby, kde by mělo vzniknout malé muzeum. Jak by měl ten projekt a potažmo ta stavba vypadat, momentálně řešíme. Dále doufáme, že se nám podaří odkrýt studnu, která snad nebude znehodnocená, jak se na mnohých podobných místech stalo. Doufáme, že se nám letos podaří dořešit i připojení k elektrické síti,“ upřesnil.

Před nedávnem probíhal na pozemcích také archeologický výzkum. Práce byly prováděny pod vedením Michala Beránka, archeologa  Muzea Cheb. „Právě muzeu a jeho archeologům je třeba poděkovat za vstřícný přístup i doposud odvedenou práci. Díky záchranným archeologickým výzkumům byla doposud vyčištěna budova věže včetně sklepa, znovuobjeven interiér chléva a poodhalena dlouhá historie obytné budovy bývalého statku.  Letos se snad povede odkrýt studnu a v budoucích letech zrekonstruovat zachovalý sklep pod dnes zbouranou obytnou budovou. Právě obytná budova by si zasloužila rozsáhlý archeologický výzkum, na který ale bude nutné sehnat nemalé finanční prostředky,“ vysvětlil Petr Jaška.