V září v Sokolově otevřou Vysokou školu zdravotnickou

Za podpory Města Sokolov, Nemocnice Sokolov a Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. se na podzim tohoto roku otevře 1. ročník kombinovaného bakalářského studia v oboru Všeobecné ošetřovatelství přímo u nás v Sokolově. Věříme, že to přiláká zájemce o tento obor, kteří by jinak museli za studiem dojíždět.

Ilustrační foto Pixabay

Nemocnice Sokolov, která je dlouhodobě partnerem města v oblasti rozvoje zdravotnických služeb pro obyvatele Sokolova a novinkou pro ni není ani spolupráce se školami, se postarala o kompletní vybavení učebny pomůckami pro odbornou výuku všech požadovaných výkonů.

„Dlouhodobě podporujeme vzdělávání našich zaměstnanců, kterým pomáháme i s náklady na studium. Díky tomu už dnes na této soukromé škole studuje část našich sestřiček. Otevření pobočky v Sokolově bude pro ně velmi komfortní. Získají možnost pokračovat ve studiu přímo na místě a ušetří tak spoustu času za dojíždění do Prahy. Takže v budoucnosti očekáváme i zvýšení zájmu našich zaměstnanců o studium na této škole,“ uvedla Jitka Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov. Podle ní je otevření pobočky Vysoké školy zdravotnické ve městě dobrou zprávou i z hlediska připravovaného rozvoje nemocnice. „Vznik nového urgentního příjmu i plánovaný rozvoj dalších částí Nemocnice Sokolov přinese nové pracovní příležitosti pro řadu zdravotnických profesí. A pobočka Vysoké školy zdravotnické v našem městě je jedním z kroků, jak je úspěšně naplnit.“

V současné době začíná nábor studentů do prvního ročníku. Výuka kombinované formy bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství je určená zájemcům s ukončeným středoškolským studiem na střední zdravotnické škole v programu Praktická sestra (Zdravotnický asistent) nebo vyšší odborné škole v programu Diplomovaná všeobecná sestra. Přihlášku je potřeba podat nejpozději do 21. srpna 2024. Více informací ke studiu je možné nalézt pod tímto odkazem: https://www.vszdrav.cz/prijimaci-rizeni

Oficiální otevření školy se uskuteční v září letošního roku.

Zdroj: Sokolovská nemocnice