Soptíci, nejmladší generace hasičů, se představí na akci Mezi nebem a zemí

Kromě ukázek hasičské, policejní a záchranářské práce, se letos návštěvníkům představí na oblíbené akci Mezi nebem a zemí i nejmladší hasičský dorost ve věku tří až šesti let. A to, že děti ze skupiny s názvem Soptíci berou svoji práci vážně, se mohou zájemci přesvědčit na vlastní oči v sobotu 22. června od 13 hodin v areálu klimentovských kasáren.

Foto: Archiv Soptíků

„Soptíci Kralovice jsou nejmladší ze čtyř skupin kolektivu Mladých hasičů SDH Kralovice, který byl založen v roce 2009. Do kroužku dochází děti od 3 let věku. Současných třináct dětí je ve věku 3 – 6 roků a jsou již čtvrtou generací Soptíků,“ uvedla vedoucí SDH Kralovice Renata Kozová.

Foto: Archiv Soptíků

Obsahová náplň kroužku  je velice pestrá a veškerá činnost na schůzkách probíhá formou hry. „Malí hasiči se postupně seznamují nejen s detailní prací člena hasičské jednotky, ale zvyšují si i fyzickou zdatnost, obratnost a samostatnost. Jako správné budoucí záchranáře je seznamujeme se základy zdravovědy a poskytování první pomoci. Část každé schůzky je věnována požární prevenci a zvládání krizových situací. Děti se učí například jak se správně zachovat při ohrožení požárem, jak komunikovat s operátorem tísňové linky nebo jak se chránit při zakouření bytu,“ sdělila vedoucí s tím, že mladí hasiči jsou vedeni ke spolupráci v týmu ostatních dětí a učí se kolektivnímu životu. U dětí je rozvíjena odvaha, zdravé sebevědomí, schopnost pomáhat druhým a hrdost na svoji jednotku.

„Při nácviku neklademe důraz na rychlost – našim cílem je děti zaujmout, upevnit získané vědomosti a do činnosti zapojit každého člena týmu. Velký důraz klademe i na fyzickou přípravu dětí. Procvičujeme různé druhy hasičských štafet, hrajeme hry zaměřené na sílu a obratnost, posilujeme,“ upřesnila Renata Kozová.

Obtížnost a náročnost výcviku je v prvním roce minimální. Zásadní je získat u dětí důvěru tak, aby fungovaly bez maminek a do kroužku se těšily. Moc důležitá je trpělivost, protože mnohé děti si zvyknou dříve a dalším to může trvat o něco déle. Pokud probíranou látku nezvládne nejpomalejší dítě, nepokračujeme dál.

„Každý rok vyučujeme jedno výcvikové téma. V tomto roce se zaměřujeme na zásah jednotky při dopravní nehodě, včetně vyproštění zraněných osob (plyšáci), poskytnutí neodkladné resuscitace (masáž srdce, zástava krvácení, nasazení krčního límce), protipožárního zajištění, zabezpečení místa nehody a přivolání vrtulníku Letecké záchranné služby,“ doplnila.