Chebský archiv se otevře veřejnosti. Představí zločiny první republiky z četnických kronik

Státní okresní archiv Cheb pořádá v rámci Mezinárodního dne archivů ve dnech 11. až 13. června 2024 od 10:00 do 17:00 v hlavní budově na Františkánském náměstí č. 14 výstavu nazvanou „Zločiny první republiky. Kriminální případy z kronik četnictva na Chebsku“.

Ilustrační foto Pixabay

Výstava představí nejen zločiny, které se udály v meziválečném období na Chebsku a které se dochovaly v četnických kronikách, ale zaměří se také na četnictvo, kriminalistické metody, pachatele nejzávažnějších trestných činů, soudnictví či tresty pro zločince. Návštěvníci se mohou těšit na dobové archiválie a fotografie, ale také na fotokoutek, kde si každý může na chvilku vyzkoušet, jaké to je být četníkem. Celá výstava bude provázena QR kódy, které umožní zájemcům přesunout se na doplňkový obsah ve formě digitalizovaných archiválií, audiovizuálních médií, podcastů nebo rozhlasových her.

Státní okresní archiv Cheb