Od úterý bude uzavřen most nad D6

Od úterý 2. dubna bude uzavřen most nad dálnicí D6  Loket-Nové Sedlo. Související uzavírka na D6 bude přes noc 6. dubna od 19 hodin do 7. dubna 9 hodin. Objízdné trasy budou vedeny po okolních silnicích II. a III. třídy. Stavba bude dále prováděna za částečného omezení provozu na dálnici D6, kdy bude dle potřeby provoz sveden vždy do jednoho jízdního pruhu.

Ilustrační foto Pixabay

Vlastní demolice mostu bude probíhat v sobotu 6. dubna od 19 hodin do neděle 7. dubna do 9  hodin za úplné uzavírky dálnice D6, kdy bude v každém směru vedena objízdná trasa po sjízdné rampě přes okružní křižovatku se silnicí II/209 a po nájezdné rampě zpět na D6.

V současné době je stávající stav mostu nevyhovující, dle diagnostického průzkumu je stavební stav mostu jak pro spodní stavbu, tak i pro nosnou konstrukci zařazen do kategorie V – špatný. Umístění pilířů původního mostu z roku 1972 také již nesplňuje svým prostorovým uspořádáním normové bezpečnostní parametry pro dálnici D6. Tato akce je podpořena příspěvkem z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové náklady stavby činí cca 55 mil. Kč vč. DPH. Na základě zadávacího řízení bylo dosaženo úspory nákladů oproti předpokládané rozpočtové ceně ve výši cca 21 mil. Kč, kdy stavbu bude realizovat Stavební firma Hobst a.s.

KSÚSK