Pro deváťáky bude na středních školách v kraji míst dostatek

Střední školy v regionu nabídnou v dalším školním roce dostatek míst pro žáky vycházející ze základních škol. V prvním kole přijímacího řízení bude na krajských školách o 30 míst víc, než je samotný počet deváťáků. Dalších zhruba 400 volných míst nabídnou školy zřizované soukromníky a ministerstvy. Změny ale nastanou u podávání přihlášek a rozšíří se rovněž struktura nabízených oborů. Karlovarský kraj také doporučil školám upravit kritéria pro přijímací řízení.

Ilustrační foto Pixabay

„V letošních devátých třídách je v celém našem regionu 2776 žáků, kterým školy zřizované krajem nabízejí 2803 míst. K tomu je nutné připočítat ještě minimálně školy zřizované státem, mezi něž patří vojenská a policejní škola, což je dalších 80 míst, a je tu ještě samozřejmě nabídka soukromých středních škol,“ uvedl krajský radní Jindřich Čermák, který má na starosti oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.

Pro příští školní rok si budou moci deváťáci zvolit až tři střední školy. Pořadí, v jakém si je vyberou, bude mít ale podstatně větší vliv na následné umístění. Karlovarský kraj také vydal doporučení ohledně úpravy kritérií pro přijímací řízení. U gymnázií radí, aby známky na vysvědčení a účast na soutěžích činily jen 15 procent podílu na celkovém hodnocení. U ostatních středních škol pak doporučil 20procentní váhu. Je ale na ředitelích škol, jak se k těmto doporučením postaví. Informace k přijímacímu řízení by měly školy uveřejnit 15. ledna.

Pokud se jedná o strukturu nabízených oborů, i zde dojde ke změnám. V příštím školním roce se opět otevře obor Technické lyceum na Střední průmyslové škole Ostrov. Toto rozšíření uvítají hlavně zájemci o všeobecnější vzdělání, kteří plánují pokračovat ve studiu na vysoké škole s nehumanitním zaměřením. Vzniknout by ale mělo například i lyceum na zdravotní škole. „Obecně naší snahou je posilovat trendy, jež prosazuje ministerstvo školství. Tedy zaměřit se na úpravu oborového systému tak, aby obory, které jsou dneska už přežité, střední školy nenabízely, a zároveň chceme posílit všeobecnou složku ve vzdělávání,“ doplnil Jindřich Čermák.