Ve svátečních dnech budou policisté ještě více dohlížet na veřejný pořádek, ochranu života, zdraví a majetku

Již tento víkend začíná advent a s ním spojené vánoční trhy, rozsvěcování vánočních stromků a další doprovodné programy. V ulicích se tak častěji potkáte s policisty, kteří budou ještě více dohlížet na veřejný pořádek, ochranu života, zdraví a majetku v rámci bezpečnostního opatření. Zaměří se především na místa, kde se pohybuje větší počet osob, mezi která patří např. nákupní střediska, vánoční trhy, autobusová a železniční nádraží, kostely a další obdobná místa klasifikována jako dlouhodobě zvýšeně ohrožená. V těchto místech potkáte i policejní hlídky vybavené dlouhými zbraněmi.

Foto: Policie ČR

Každý rok v tuto dobu evidujeme v Karlovarském kraji nárůst kapesních krádeží. Tzv. kapsáři využívají místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Anonymita nákupního centra a právě již zmíněné velké množství lidí, kteří nevěnují pozornost svým věcem, jsou častými aspekty, které pachatelé využívají ke své „nelegální práci“. Jsou velmi šikovní a často jim ke krádeži stačí pouze malý okamžik Vaší nepozornosti. Není výjimkou, že pracují v dobře organizovaných skupinkách a využívají nejrůznějších signálů, jak spolu komunikovat tak, aby jejich počínání nezaregistrovalo okolí.

Nepodceňujte kapsáře a při cestování za nákupy a samozřejmě i během nákupů samotných, použijte některá z následujících preventivních opatření:

  • peníze, doklady, kreditní karty ukládejte do vnitřních kapes nebo zvolte vhodnou kabelu, která má několik způsobů uzavírání
  • v tlačenici věnujte pozornost svým kapsám, mobilům i taškám
  • peníze a doklady nenoste na zádech v batohu, kam nevidíte
  • kontrolujte uzavření svých tašek či jiných zavazadel
  • pokud nemusíte, nenoste s sebou větší finanční hotovost
  • nikdy nenechávejte bez dozoru kabelky a tašky zavěšené na nákupních vozících
  • požádá-li Vás někdo cizí o rozměnění bankovky, nebo se zeptá na cestu, či požádá o vysvětlení v mapě, buďte obezřetní, může se jednat o léčku, která má pouze odlákat Vaši pozornost.
  • Přejeme Vám příjemné a poklidné prožití těchto krásných svátků.
  • nprap. Jakub Kopřiva