V roce 2022 vzrostla kriminalita. Registrováno celkem 182 tisíc trestných činů

V roce 2022 bylo v Česku registrováno celkem 182 tis. trestných činů, téměř o pětinu více než v předchozím roce. Počty trestných činů se tak přiblížily úrovni z roku 2019. Vzrostl také počet stíhaných osob.

Ilustrační  foto

Postupné rozvolnění protiepidemických opatření v průběhu roku 2022 pravděpodobně stojí za meziročním zvýšením registrované kriminality o 28 758 trestných činů, což je v procentuálním vyjádření o 19 % více. S nárůstem kriminality došlo současně ke snížení míry její objasněnosti o 2,5 procentního bodu na 44,8 %. V roce 2022 kriminalita vzrostla ve všech krajích České republiky. Procentuálně počet evidovaných trestných činů vzrostl nejvíce v Karlovarském kraji (o 32 %), absolutně v hl. m. Praze (o 5 568 skutků). Míra kriminality v hlavním městě je nejvyšší dlouhodobě, na 100 tisíc obyvatel zde v roce 2022 připadalo 2 999 trestných činů. Nejnižší byla naopak v Pardubickém kraji (989 trestných činů na 100 tisíc obyvatel).

„V roce 2022 tvořily trestné činy proti majetku 55 % veškeré registrované kriminality. Tento typ trestné činnosti také zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst, a to o téměř 30 %. Majetková kriminalita zároveň dlouhodobě vykazuje výrazně nejnižší míru objasněnosti,“ říká Jitka Wichová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Zvýšila se i násilná kriminalita, v roce 2022 bylo např. spácháno 150 vražd., tj. o 45 více než v roce předchozím. Nejméně policie zaregistrovala mravnostních trestných činů, nicméně v dlouhodobém horizontu evidence tohoto typu kriminality výrazně roste.

Ze statistik Policie ČR dále vyplývá, že v roce 2022 bylo evidováno minimálně 25 020 obětí trestné činnosti. Celkově mezi evidovanými oběťmi mírně převládají muži (54 %) a většina obětí je ve věku mezi 18 a 64 lety (70 %). Mezi mladistvými obětmi trestných činů bylo v loňském roce 2 950 dívek a 2 393 chlapců.

Pro trestnou činnost bylo stíháno 75 160 osob. Jde o meziroční nárůst o 8,3 %. Nejvíce osob v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo stíháno či vyšetřováno v Ústeckém kraji (1 128 osob), nejméně naopak na Vysočině (527 osob). Mezi pachateli výrazně převládají muži (84 % stíhaných osob), dlouhodobě však mírně roste podíl žen, a také podíl osob v seniorském věku.

V roce 2022 bylo v českých věznicích více než 19 tisíc osob. „Česko má mezi státy Evropské unie dlouhodobě jeden z nejvyšších počtů vězňů v přepočtu na obyvatele. V roce 2022 u nás na sto tisíc obyvatel připadalo 176 vězňů,“ dodává Jitka Wichová. V mezinárodním srovnání mělo v roce 2021 vyšší počet vězňů na sto tisíc obyvatel už jen Maďarsko, Polsko, Slovensko a Litva. Nejnižší byl tento ukazatel naopak ve Finsku s přibližně 50 vězni na 100 tisíc obyvatel.

ČSÚ

Tab. 2.1: Násilná kriminalita – počet registrovaných skutků v ČR podle krajů, 2012–2022  
zpět na seznam                      
                       
Území 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
registrováno
ČR, celkem 18 358 18 689 16 949 15 669 14 233 13 672 13 553 13 606 12 247 11 958 13 180
Hl. m. Praha 2 096 2 058 1 954 1 662 1 555 1 508 1 439 1 497 1 464 1 410 1 787
Středočeský kraj 1 958 2 037 1 686 1 512 1 372 1 314 1 359 1 365 1 261 1 467 1 338
Jihočeský kraj 1 311 1 404 1 212 1 195 1 029 924 902 859 795 711 887
Plzeňský kraj 924 904 853 872 859 795 793 764 667 641 695
Karlovarský kraj 664 678 590 549 392 507 499 416 354 382 416
Ústecký kraj 1 905 2 070 1 877 1 610 1 516 1 440 1 367 1 467 1 350 1 192 1 484
Liberecký kraj 1 071 1 039 996 920 800 743 726 722 619 617 671
Královéhradecký kraj 672 648 715 697 593 575 597 645 557 503 574
Pardubický kraj 599 566 499 481 390 413 408 451 346 359 347
Kraj Vysočina 590 642 542 593 517 510 530 523 506 475 510
Jihomoravský kraj 1 860 1 866 1 682 1 422 1 413 1 393 1 444 1 423 1 247 1 284 1 297
Olomoucký kraj 1 145 1 227 1 113 1 010 918 857 837 883 811 735 830
Zlínský kraj 687 698 619 617 570 565 625 615 555 573 593
Moravskoslezský kraj 2 876 2 852 2 611 2 529 2 309 2 128 2 027 1 976 1 715 1 609 1 751
  na 100 000 obyvatel
ČR, celkem 174,6 177,8 160,8 148,5 134,5 128,9 127,3 127,2 114,4 113,7 121,7
Hl. m. Praha 168,1 165,5 155,2 131,1 121,4 116,5 110,0 113,0 109,7 110,6 131,7
Středočeský kraj 151,6 156,4 128,2 114,0 102,5 97,1 99,2 98,5 90,2 105,8 93,0
Jihočeský kraj 205,9 220,5 190,2 187,4 161,1 144,3 140,5 133,4 123,5 111,6 136,0
Plzeňský kraj 161,3 157,6 148,3 151,2 148,5 136,9 135,6 129,5 112,9 110,8 114,8
Karlovarský kraj 220,1 225,8 197,1 184,3 132,1 171,5 169,2 141,2 120,7 134,9 141,7
Ústecký kraj 230,4 250,9 227,8 195,7 184,6 175,4 166,5 178,7 165,2 149,2 182,7
Liberecký kraj 244,2 236,9 227,0 209,3 181,6 168,4 164,1 162,7 139,9 141,0 149,4
Královéhradecký kraj 121,5 117,4 129,6 126,4 107,7 104,3 108,3 116,9 101,1 92,7 103,4
Pardubický kraj 116,0 109,7 96,6 93,2 75,4 79,7 78,4 86,3 66,2 69,8 65,6
Kraj Vysočina 115,4 125,8 106,3 116,4 101,6 100,2 104,1 102,6 99,4 94,2 99,1
Jihomoravský kraj 159,2 159,5 143,4 121,0 119,9 117,7 121,6 119,4 104,3 108,4 106,6
Olomoucký kraj 179,6 192,8 175,1 159,1 144,8 135,3 132,3 139,7 128,6 118,0 131,4
Zlínský kraj 116,9 119,1 105,8 105,5 97,7 96,9 107,2 105,6 95,7 100,1 102,1
Moravskoslezský kraj 234,5 233,4 214,4 208,4 190,8 176,5 168,5 164,6 143,8 136,6 147,2
  objasněnost v %1)
ČR, celkem 69,0 69,1 70,3 70,5 71,3 71,6 70,1 68,8 66,6 63,8 62,0
Hl. m. Praha 55,3 57,8 58,3 59,5 57,2 56,4 55,5 51,8 51,2 52,1 53,8
Středočeský kraj 69,4 65,3 67,8 67,9 65,7 71,5 66,8 64,5 55,7 49,5 50,6
Jihočeský kraj 76,7 77,9 78,5 76,3 77,6 78,2 75,6 74,2 71,2 76,2 65,7
Plzeňský kraj 74,8 76,9 78,0 74,0 62,2 66,0 64,9 65,2 59,2 56,5 52,9
Karlovarský kraj 85,4 85,8 88,3 86,5 90,8 89,2 92,0 82,2 76,6 68,1 64,4
Ústecký kraj 68,5 65,9 71,1 71,6 75,6 73,5 72,9 74,3 71,0 67,8 69,1
Liberecký kraj 70,3 69,8 71,5 70,7 74,6 71,2 67,1 69,5 64,6 64,3 62,7
Královéhradecký kraj 68,9 68,5 74,7 79,5 75,2 77,9 77,9 74,1 76,3 69,2 66,0
Pardubický kraj 74,5 77,9 75,2 70,5 78,5 75,5 79,4 72,7 72,5 72,1 66,0
Kraj Vysočina 76,3 76,8 76,8 78,6 79,1 77,1 77,2 78,2 78,7 78,9 79,8
Jihomoravský kraj 65,2 64,3 65,0 62,8 67,7 68,3 63,0 65,3 60,6 59,7 56,6
Olomoucký kraj 72,9 75,6 72,6 70,1 73,2 72,5 74,3 70,6 77,1 70,1 70,2
Zlínský kraj 75,1 74,4 74,8 75,4 74,6 79,3 81,4 84,7 81,8 79,1 74,0
Moravskoslezský kraj 66,4 66,7 67,2 70,1 74,2 72,0 70,2 68,4 70,6 67,4 63,0
1) podíl objasněných skutků na celkovém počtu registrovaných skutků            
                       
Zdroj: Policejní prezidium ČR