Kraj vypíše nový dotační program na zvýšení odbornosti lékařů. Ročně může žadatel získat 75 tisíc korun

Dalším z kroků, jak posílit regionální zdravotnictví o nové lékaře a zároveň podpořit ve vzdělávání i ty stávající, je vyhlášení nového dotačního programu Karlovarského kraje. Ten bude prostřednictvím stipendií podporovat lékaře pracující v nemocnicích na území regionu, kteří se rozhodli pro doktorské (PhD.) studium na jedné z lékařských fakult v zemi. Ročně může žadatel získat 75 tisíc korun.

Ilustrační foto Pixabay

„Po konzultacích s lékařskou obcí víme, že řada stávajících lékařů by ještě zvažovala posílení své odbornosti doktorandským studiem. Vnímáme to jako pozitivní, protože noví lékaři budou více motivováni k práci na nemocničním oddělení, kde má lékařský personál zkušenosti s vědeckou a badatelskou činností. Tím se zvyšuje jak odbornost toho zdravotnického zařízení, tak i jeho atraktivita pro budoucí lékaře, kteří samozřejmě posuzují odbornost lékařů, kteří v té dané nemocnici pracují a kteří se jim budou věnovat,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek s tím, že s vyhlášením dotačního programu se počítá v říjnu letošního roku.

Stipendium budou moci získat lékaři, kteří pracují v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Podmínkou je, aby zde byl lékař zaměstnán na dobu neurčitou, a to v úvazku minimálně 0,8 plného pracovního úvazku, tedy minimálně 32 hodin týdně. Zároveň musí být studentem doktorského studia v kombinované formě na jedné z lékařských fakult v České republice. Přihlásit se o dotaci bude moci pouze žadatel, jehož doktorské studium započalo nejdříve v roce 2023. S výplatou stipendia je pak spojen závazek, že lékař zůstane pracovat v nemocnici v regionu po takovou dobu, po jakou pobíral podporu od kraje.