Kostelem Zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí bude znít koncert

Chebským kostelem Zvěstování Panny Marie na Františkánském náměstí bude znít koncert. Projects4cellos / Die Vier EvangCellisten se bude konat v neděli 20. srpna od 15 hodin. Název kvarteta „EvangCellisten“ vznikl z toho, že křestní jména hráčů připomínají jména evangelistů (Matouš, Marek, Lukáš a Jan). Vstup volný

Foto: Archiv Projects4cellos / Die Vier EvangCellisten

Project4cellos / The Four EvangCellists jsou violoncellovým kvartetem, které bylo založeno v říjnu 2008. Všichni čtyři členové byli studenty Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar a byli zde vyučováni mimo jiné prof. Brunhardem Böhme a prof. Maria-Luise Leihenseder-Ewald.