V GAVU se uskuteční přednáška Štěpána Váchy s názvem Zlatý věk

Galerie výtvarného umění v Chebu zve na přednášku Štěpána Váchy nazvanou Zlatý věk nizozemského malířství. Konat se bude ve středu 3. května od 17 hodin v galerijní kavárně.

Foto: Archiv GAVU

.17. století je považováno za zlatý věk nizozemského malířství. Povahu umělecké produkce v této protestantské zemi určovala nikoliv církev a aristokracie, nýbrž patriciát, jehož prosperita se opírala o provozování řemesel, manufakturní výrobu a zámořský obchod. Realisticky pojatá zátiší, krajinomalby, portréty a výjevy z každodenního života tak ve své tématice a stylu odrážejí hodnoty a zájmy této zámožné společnosti.

Vstupné na přednášku: 70 Kč / členové galerijního klubu zdarma