Na jarmarku můžete načerpat inspiraci na Velikonoce

Chebské muzeum si jako každý rok připravilo pro návštěvníky velikonoční jarmark. Na tradiční akci, která se uskuteční v sobotu 1. dubna od 10 do 17 hodin, budou přichystána zastavení věnována řemeslu a rukodělné výrobě. K těm nejpřitažlivějším budou zcela určitě  patřit ty, které dají nahlédnout přímo pod šikovné ruce tvůrců.

V průběhu dne bude na všechny v Muzeu Cheb čekat také bohatý doprovodný program. V programu velikonočního jarmarku nebudou chybět oblíbená vystoupení dětských souborů i velikonoční perníkářská dílna. Stejně jako v minulých letech i letos je  pro dětské školní kolektivy vyhlášena výtvarná soutěž.

Velikonoční jarmark v chebském muzeu v minulých letech

Program ve Valdštejnské obrazárně :

10:30- Velikonoční zpívání s koťaty – vystoupení dětského pěveckého sboru při 5. ZŠ v Chebu

13:30 – Přišlo jaro, přišlo – vystoupení žáků literárně dramatického oddělení ZUŠ v Chebu ve třech dějstvích: Holoubek, Princ Bajaja, Velikonoční pověst

14:30 – Zlatá rybka – pohádka v podání divadelní skupiny ČAPLÍNI

16:00 – Jarní zpívání – vystoupení dětských pěveckých sborů Sedmikrásky a Kopretiny při ZUŠ v Chebu a pěveckého sboru Špalíček