Zvažujete studium? Den otevřených dveří na chebské pobočce ZČU nabídne interaktivní program

​Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni připravila Den otevřených dveří na své pobočce v Chebu. Zájemci se dozvědí podrobnosti k bakalářským studijním programům, informace o uplatnění absolventů v praxi a o možnostech studia v zahraničí.

Ilustrační foto Pixabay

V rámci ekonomické fakulty je možné v Chebu studovat obory: Podniková ekonomika a management a Marketingové řízení. Absolventi se po studiu realizují například na manažerských a ekonomických pozicích v podnicích a institucích.

Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 2. února v prostorech pobočky ZČU na adrese Hradební 22 v Chebu.

Další informace ke Dni otevřených dveří, přijímacímu řízení a studiu na ZČU naleznou zájemci na webových stránkách univerzity.

Zdroj: KÚKK