Včelaři pozor: Letošní program na podporu čekají změny

Karlovarský kraj bude i v letošním roce vyhlašovat již tradiční program na podporu včelařství. V rámci programu došlo k úpravě podmínek, které zajistí jednodušší zpracování žádostí.     

Foto: Ilustrační foto Pixabay

„Kromě navýšení dotace pro jednotlivé žadatele bude letos také nově součástí přílohy k žádosti i smlouva a žádost o platbu včetně kopií účetních dokladů nebo dokladů, kterými žadatelé prokáží úhradu za nakoupené vybavení. Tím, že budou žadatelé předkládat rovnou i tyto doklady, dojde ke zjednodušení procesu spojeného s vyřízením žádosti. Protože se chystáme dotační program vyhlásit opět v červnu, považujeme za důležité, aby byli žadatelé s touto změnou seznámeni a mohli se podle ní zařídit,“ uvedl 1. náměstek hejtmana s gescí v oblasti životního prostředí Karel Jakobec.  

Cílem dotačního programu je stabilizace a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a zlepšení procesu opylení rostlin na území Karlovarského kraje. Z krajského rozpočtu je vyčleněna částka ve výši 2,2 milionu korun. V letošním roce došlo také z navýšení maximální možné částky pro  jednoho žadatele, která činí až 20 tisíc korun.            

Dotaci je možné využít výhradně na nákup včelstev, oddělků, úlů, nástavků, mezistěn, rámků a dalšího materiálu včetně příslušenství k výrobě úlů a dále na nákup ochranných pomůcek souvisejících s činností včelaření. Naopak peníze z dotace nelze využít na úhradu krmiva, léčiva a potřeb na zpracování medu a vosku.   

Termín pro příjem elektronických žádostí je stanoven na období 6. – 19. 6. 2023. O poskytnutí dotace bude rozhodovat také pořadí došlých žádostí. Ty si mohou žadatelé připravit předem v dotačním portálu. Pravidla programu a další informace jsou uvedeny na webových stránkách Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/vcely_prispevky.aspx.

Zdroj: KÚKK