Čokoládový Santa Claus by mohl obsahovat salmonelu

Čokoládový Santa Claus by mohl podle informací výrobce obsahovat salmonelu. Jak uvedl zpravodajského webu www.bayreuther-tagblatt.de se pochoutka prodávala také v celém Bavorsku v obchodech Netto.

Ilustrační foto Pixabay

Francouzský výrobce čokolády „Hans Riegelein & Sohn“ stahuje z trhu čokoládového Santa Clause. Jedná se o 200 gramového Santa Claus z mléčné čokolády, název produktu je „Ježíšek ve městě“. Výrobcem je francká společnost „Hans Riegelein & Sohn“ se sídlem v Cadolzburgu (okres Fürth). Číslo šarže L-102293N a datem minimální trvanlivosti 31.7.2023. Tyto informace jsou umístěny na spodní straně obalu. Varování se netýká dalších šarží výrobku.

Jak uvedl www.bayreuther-tagblatt.de, podle výrobce nelze vyloučit, že jednotlivá balení jsou kontaminována salmonelou, jak je uvedeno ve sdělení Riegelein. „Konzumace by mohla vést ke zdravotním problémům.

Čokoládový Santa Claus se prodával v obchodě Netto ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Brémy, Hesensko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko. Výrobce oznámil, že zboží bylo okamžitě vyřazeno ze sortimentu.

Každý, kdo si produkt zakoupil, jej nyní může vrátit. K tomu ho musí spotřebitelé přinést zpět do obchodu, kde produkt zakoupili. Kupní cena jim pak bude vrácena – i bez předložení účtenky.

„Každý, kdo snědl toto jídlo a objeví se u něj závažné nebo přetrvávající příznaky, by měl vyhledat lékařskou pomoc a nahlásit možnou infekci salmonelou,“ uvedla společnost. „Nemá smysl vyhledávat preventivní lékařské ošetření bez příznaků.“