Přátelé přírody se sejdou v karlovarské knihovně

Přátelé přírody se sejdou již podesáté v karlovarské knihovně. Náplní setkání bude pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Přítomní si vyslechnou zajímavosti o nových poznatcích a objevech z přírody Karlovarského kraje. Akce se uskuteční v pátek 4. listopadu od 16 hodin Krajské knihovně Karlovy Vary, sál Dvory (Závodní 378).

Ilustrační foto Pixabay

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884 a P. Krása, tel.: 724 704 449

Téma:

Změny vodního režimu Ašska – Kamila Tichá, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Kočka divoká – doupovská – Jiří Sochor, Rys Ostrovid, z. ú.

Gorbačův ráj – historické využití a současný stav krajiny železné opony – Jan Šturma, Fakulta humanitních studií, UK Praha

Biologický dozor v Krušných horách – Vladimír Melichar, Melichar přírodovědecký průzkum

Nedávno minulá, výbušná minulost Karlovarska – Vladislav Rapprich, Česká geologická služba

Zajímavé druhy ptáků povrchových dolů Sokolovska – Vít Zavadil, ENKI Třeboň