„Tak slibujeme,“ zaznělo sborově. Slavnostní slib složilo skoro 200 policistů

V pátek dne 14. října 2022 v odpoledních hodinách se v Hale míčových sportů v Karlových Varech uskutečnilo slavnostní skládání slibu nových policistek a policistů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Foto: Policie ČR

Této slavnostní akce se zúčastnil brig. gen. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, ale také náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování brig. gen. Mgr. Tomáš Kubík či hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek. Osobní účastí akci podpořili i čestní hosté z řad spolupracujících bezpečnostních sborů i školských zařízení v Karlovarském kraji.

Foto: Policie ČR

Na samém počátku slavnostní akce zazněla znělka Policie ČR, po níž následoval za znění Husitského chorálu v podání Hudby hradní stráže a Policie České republiky příchod čestné jednotky s praporem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Poté krajský ředitel brig. gen. Mgr. Petr Macháček uvítal všechny přítomné. „Slavnostní složení služebního slibu je v životě každého policisty významným dnem. K takové ceremonii dochází zpravidla po určitém období od formálního podpisu služebního slibu při vzniku služebního poměru. Tímto ceremoniálem chceme poukázat na to, že Policie České republiky je vojensky organizovaným bezpečnostním sborem a funguje na vojensky organizovaných principech. V každém nově přijatém policistovi by měl tento akt zanechat jiné pocity a dojmy. Přeji si, aby ve Vás zde přítomných zanechal především to, že Vašim hlavním úkolem je chránit zájmy občanů naší země při ochraně její vnitřní bezpečnosti. Proto při výkonu služby buďte vždy slušní, nestranní a prohlubujte tak svým profesionálním přístupem důvěru veřejnosti v náš sbor.  Vzhledem k tomu, že od posledního slavnostního aktu uběhlo již několik let, a to zejména z důvodu epidemie COVID-19, mají mnozí z Vás za sebou nejen teoretickou přípravu na povolání policisty, ale již i faktický reálný výkon služby. Vy, zde přítomné policistky a policisté nastupujete do řad služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie, což jsou základní stavební kameny celé policie. Pro následující období, převážné většině z Vás, přeji hodně studijních úspěchů vedoucích k úspěšnému absolvování základní odborné přípravy,“ uvedl krajský ředitel k nastoupeným policistkám a policistům.

Foto: Policie ČR

Slavnostní slib skládalo bezmála 200 nově přijatých policistů. Před své kolegy předstoupil nstržm. Mgr. Jiří Vimr, který přednesl služební slib. „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život, tak slibuji.“

Foto: Policie ČR

 „Tak slibujeme,“ zaznělo sborově napříč celou halou z úst policistů. Slavnostnímu aktu přihlíželi v hledišti také jejich rodinní příslušníci.

Po složení slibu zazněla hymna České republiky v podání Hudby hradní stráže a Policie České republiky a po jejím skončení krajský ředitel společně s náměstkem policejního prezidenta osobně obešli všechny policisty a poblahopřáli jim potřesení pravicí.

mjr. Bc. Kateřina Pešková

Foto: Policie ČR