Léčba závislostí stojí pojišťovnu ročně víc než miliardu

Mezi 40 tisíci pacienty je i více než tisícovka dětí, které se, stejně jako dospělí, nejčastěji potýkají se závislostí na alkoholu. Jen vloni bylo s akutní intoxikací alkoholu, ale například i se závažnou duševní poruchou související právě s dlouhodobým užíváním alkoholu, poskytnuta péče víc než sedmi stovkám (728) dětí a mladistvých do 18 let.

Ilustrační foto Pixabay

Podle Jindřicha Vobořila, národního protidrogového koordinátora, se přitom za důležitý mezník z hlediska vzniku budoucí závislosti považuje už 16. rok věku dítěte. Statistiku VZP vydává k Mezinárodnímu dni boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který připadá na 26. června.

Na léčbu závislostí svých klientů vloni VZP vynaložila 1,133 miliardy korun. Za posledních pět let se jedná o nárůst téměř o 17 %. Počet pacientů přitom příliš neroste. Každoročně pomoc odborníka vyhledá 40 tisíc lidí. Nejvíc, tj. 65 % z nich, bojuje se závislostí na alkoholu, dvakrát více mužů než žen. Jedná se přitom jen o špičku ledovce, statistika zohledňuje případy, které se u toxikomanů a alkoholiků projevily duševní poruchou, s níž vyhledali odbornou pomoc hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Patří sem celá škála diagnóz, od samotné závislosti, přes akutní intoxikaci, až po různé formy psychotických poruch způsobených právě konzumací jedné či (velmi často) kombinací více drog. „Významná část lidí se k pomoci nedostává. Vládní zpráva zpracovaná Národním monitorovacím střediskem, uvádí, že je v Česku závislých až 150 tis. lidí, dalších přibližně 500 tis. lidí pak užívá alkohol nadměrně a v riziku závislosti se pohybuje,“ říká Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor.

Vedle závislosti na alkoholu, i dalších návykových látkách (jako je pervitin, opioidy, nebo užívání kombinace více drog) VZP v roce 2021 hradila léčbu například také 2 500 pacientů, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s nadužíváním sedativ či hypnotik.

Klienti VZP, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami v roce 2021 (náklady v tis. Kč)

  Ženy Muži Celkem Náklady
Alkohol 8 129 17 515 25 644 735 429
Opioidy 884 1 704 2 588 29 819
Kanabinoidy 255 822 1 077 14 287
Sedativa nebo hypnotika 1 554 956 2 510 32 175
Kokain 88 134 222 968
Jiná stimulancia (pervitin) 954 1 894 2 848 70 258
Halucinogeny 70 173 243 1 099
Tabák 908 1 484 2 392 3 067
Prchavé látky 62 111 173 3 693
Kombinbace drog 1 784 4 409 6 193 243 021
Celkem 14 688 29 202 43 890 1 133 818

Problém s alkoholem řeší ročně s lékařem i stovky mladistvých

Počet dětí a mladistvých do 18 let, kteří skončili v péči lékařů v důsledku užívání návykových látek, se každoročně pohybuje kolem 1 300, loňský rok nebyl výjimkou (1 312). Stejně jako u dospělých, i zde platí, že nadpoloviční většina případů je důsledek nadměrného užívání alkoholu. Další závislosti se týkají kombinace více drog, pervitinu či kanabinoidů. Za léčbu závislosti mladých narkomanů vloni VZP vyplatila 18 milionů korun. „Z různých ukazatelů vychází, že pravidelné užívání alkoholu a tabáku před 16. rokem zvyšuje až 8x riziko vzniku závislostí, včetně těch na nelegálních drogách. Studie ESPAD provedená v Česku přitom ukazuje, že až 95 % dětí má u nás zkušenost s alkoholem již okolo 13. roku,“ říká Jindřich Vobořil.

Mladiství do 18 let, kteří vyhledali lékařskou pomoc v souvislosti s návykovými látkami v roce 2021 (náklady v tis. Kč)

  Děti Náklady
Alkohol  728 7 493,5
Opioidy 25 69,6
Kanabinoidy 158 2 180
Sedativa nebo hypnotika 117 1 272
Kokain 4 4,9
Jiná stimulancia (pervitin) 145 2 487
Halucinogeny 20 88
Tabák 14 24 
Prchavé látky  24 70 
Kombinbace drog 262 4 217 
Celkem  1 312 17 908 

Zdroj: VZP