Na Pomezí se bude slavit 700 let od první dochované zmínky o obci

Na Pomezí se bude slavit 700 let od první dochované zmínky o obci. Akce se uskuteční v sobotu 30. července 2022. Zahrát a zazpívat přijede Olga Lounová, M. Schelinger , Xindl X, O5 a Radeček i Starovarka. Také děti si přijdou na své. O zábavu se postará například Magdalena Reifová a Petr Vacek, k dispozici budou skákací hrady a další.

„Nejstarší dochovaný záznam o Pomezí nad Ohří pochází z r. 1322. Právě v této souvislosti jsme se rozhodli slavnost uspořádat,“ uvedl starosta obce Pomezí nad Ohří Radek Tlačil. Přichystán bude celodenní program pro celo rodinu, který začne už v 11 hodin. Chybět nebudou atrakce a pořady pro děti. Se svým pásmem přijede ty nejmenší potěšit Magdalena Reifová spolu s Petrem Vackem, které děti znají z Kouzelné školky. „Program bude pokračovat hudbou různých žánrů. Chybět nebude ani dobré jídlo a pití,“ sdělil starosta.

*Obec  byla dříve známa pod německým názvem Mühlbach. Tento název v překladu znamená mlýnský potok a odkazuje k faktu, že ves byla zbudována v blízkosti ústí potoka Buchbachu vlévajícího se do Ohře. Název se v historických pramenech objevuje v různých variantách, v první písemné zmínce o obci z roku 1322 ve variantě Muelpach, roku 1370 ve variantě Mülbach, roku 1395 Mulbach, v průběhu raného novověku pak pravidelně od roku 1785 v nejpoužívanější variantě Mühlbach. Název Pomezí nad Ohří získala obec v roce 1946.  *Obec Pomezí nad Ohří

Program:

11:00 Magdalena Reifová a Petr Vacek

13:00 Starovarka

15:00 Milan Schelinger band

17:00 Olga Lounová

19:00 O5 a Radeček

21:00 Xindl X

22:00 DJ