V Dalovicích byla zahájena oprava dvou  mostů

V Dalovicích byla 5. května zahájena oprava mostů. Sanační práce nyní probíhají pod mosty, takže je na komunikaci zachován plný provoz ve všech čtyřech pruzích. Později k dojde k omezení provozu, kdy bude doprava vedena jedním jízdním pásem v režimu 1+1.

V uplynulých dnech zde proběhla příprava podkladu pro sanace, jako je broušení a bourání špatných míst, čištění armatury od koroze a provedení ochranného nátěru armatury. Probíhají také odtrhové zkoušky.

Na mostech bude probíhat výměna mostních závěrů, sanace povrchových vad betonu opěr a krajních polí nosné konstrukce. V souvislosti s výměnou mostních závěrů je nutné odstrojení příslušenství mostu, jedná se zpravidla o římsy, vozovku a svodidla. Zhotovitelem rekonstrukce mostů v hodnotě 9 mil. Kč je společnost SMP CZ a.s. Stavební práce by měly být ukončeny tento rok v říjnu.

Zdroj: ŘSD Karlovarského kraje