Speciální komentovaná prohlídka bude zaměřena na život a dílo slavných lázeňských lékařů

Speciální tematická komentovaná prohlídka v rámci programu Zahájení lázeňské sezony seznámí zájemce se životem a dílem slavných lázeňských lékařů a lékárníků. Akce se uskuteční v pátek 13. května od 14:30 do 15:30. Sraz v Turistickém informačním centru, Poštovní 160/17 (Hlavní pošta), tel. 777 338 865.

Účastníci se seznámí s domy a místy, kde bydleli nebo ordinovali významní lázeňští lékaři a lékárníci (Dr. Josef Johann Nehr, Dr. Karel Josef Heidler von Heilborn, Dr. Adalbert Eduard Danzer, lékárník Karel Brem), kteří se zasloužili nejen o léčení hostů, ale i o věhlas lázní. Součástí prohlídky bude i povídání o domech, které sloužily jako špitály, nemocnice, speciální ústavy různých nadací a fondů a také jako balneologická pracoviště (Výzkumný ústav balneologický).

Délka prohlídky potrvá přibližně hodinu a půl.