Drážní hasiči budou mít nové zázemí

Už příští rok na podzim by mohla začít výstavba nové požární stanice pro chebské drážní hasiče. Objekt, který dosud užívají, je již nevyhovující nejen pro samotné hasiče, ale i pro speciální techniku, která nyní stojí venku, v lepším případě pod plechovými přístřešky, ale bez přívodu elektřiny a rozvodu stlačeného vzduchu pro požární techniku.

Foto:  studie stavby nové stanice chebských drážních hasičů

„Prvním důvodem výstavby nové hasičské zbrojnice je, že stávající prostory nejsou naše, ale jsme v nájemním vztahu. Druhým důvodem je, že jsou značně zastaralé,“ uvedl velitel drážních hasičů Petr Truhlář. „Původně byla stavba určená pro administrativu a skladovací prostory pro potřeby dráhy, nikdy nebyla stavěna jako požární stance. Dostali jsme ji  někdy v šedesátých letech k dočasnému užívání, když se zřizovala jednotka Požární ochrany Státních drah v Chebu (konkrétně v roce 1953), a sídlíme zde do současnosti,“ sdělil.

Foto: Archiv chebských drážních hasičů 

„Stávající prostory nevyhovují jak prostorově, tak dispozičně, a to vzhledem k vývoji technologií, ale také s ohledem na nákup nové techniky či několikanásobným navýšením početního stavu na jednotce,“ vysvětlil. „Drahá technika, kterou jsme pořídili za posledních tři až pět let, nám stojí venku, protože nemáme dostatek garážového stání. Část techniky stojí v plechových přístřešcích, kde není přívod elektřiny ani vzduchu. Výjezd družstva se zmiňovanou technikou do dvou minut, jak udává zákon je zejména v zimním období velice komplikovaný. Chybí zde také odpovídající  sociální zázemí, prostory pro odborné služby, kanceláře apod.“ podotkl velitel. Proto se připravuje výstavba nové stanice, která by odpovídala dnešnímu standardu a normám o výstavbě požárních stanic.

Foto:  studie stavby nové stanice chebských drážních hasičů

V nové budově by měla být veškerá technika parkována v temperovaných garážích. Měly by tam být zřízeny různé dílny a sklady odborných služeb, dostatečný počet kanceláří a veškerého zázemí tedy to, co profesionální hasiči potřebují pro výkon svého povolání a vyžaduje to provoz jednotky.

Foto:  studie stavby nové stanice chebských drážních hasičů

Začátek stavby nové stanice je v optimálním případě na podzim roku 2023. Cena stavby je odhadována na cca 200 milionů korun.

„Naší prioritou je zajistit bezpečnost na železnici a řešit všechny mimořádné události související s železničním provozem. Dislokace jednotky, tedy její působnost je v rámci celého Karlovarského kraje a části Plzeňského kraje resp. okres Tachov. Jednotka je také součástí základní složky IZS a je zařazena do plošného pokrytí Poplachového plánu Karlovarského kraje. Takže vyjíždíme i k událostem společně s kolegy z HZS Karlovarského a Plzeňského kraje. Řešíme například události typu: dopravní nehoda, bytové požáry, různé technické a technologické pomoci nejen na železnici, ale také ve městě a okolí,“ doplnil Petr Truhlář.