V poledne se rozblikaly modré majáky. Minuta ticha vyjádřila úctu všem obětem trestné činnosti

Na den, který s sebou nese hned několik symbolických dvojek, připadá Evropský den obětí trestných činů. V úterý dne 22.2.2022 ve 12:00 hodin jsme ve spolupráci s Probační a mediační službou v Karlovarském kraji uctili a podpořili oběti trestných činů minutou ticha. Před policejními služebnami v celém Karlovarském kraji se rozblikaly majáky služebních vozidel. Ty symbolizovaly skutečnost, že když oběť vidí blížící se majáky, ví, že přichází pomoc.

Zástupci policie Karlovarského kraje a Probační a mediační služby se proto společně sešli před budovami policie a tuto úctu obětem vyjádřili společně.

Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Z tohoto důvodu má policie v Karlovarském kraji zřízeno několik speciálních výslechových místností, které mají zabránit druhotné viktimizaci obětí trestných činů. K zabránění druhotné viktimizace slouží také specializovaní krizoví interventi, speciálně vyškolení policisté a policejní psychologové, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc.

Nicméně není to jen policie, která s oběťmi trestných činů spolupracuje a nabízí pomocnou ruku v těch nejsložitějších obdobích jejich životů. Je to také Probační a mediační služba, která obětem nabízí restorativní péči, pomoc při řešení konfliktů spojených s trestnou činností, ale také zajišťuje výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy těchto obětí.

Právě obětem trestných činů je věnován i speciální zákon č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Zakotvena jsou zde především jejich práva, ale zákon také vymezuje například status „zvlášť zranitelné oběti“, mezi které patří zejména děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění či teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, jako bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.

Na webových stránkách Policie české republiky je zřízená samostatná kapitola určená zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností (odkaz zde).

Rovněž i Probační a mediační služba disponuje internetovými stránkami, které jsou věnovány obětem trestné činnosti (odkaz zde).

Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Nikdo totiž nikdy nemusí být na nic sám.

por. Mgr. Lucie Machalová