Pojistných podvodů přibývá. Pojišťovna hlásí nárůst o polovinu

Pojišťovna odhalila za dvanáct měsíců loňského roku celkem 773 nových sporných pojistných událostí, což znamenalo v porovnání s rokem 2020 strmý nárůst o 49 %. Nárůst se týkal všech odvětví pojištění. Nejvíce nových sporných případů registruje UNIQA za rok 2021 v havarijním pojištění. Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované nebo i dohodnuté nehody. Hodně nově šetřených případů se objevilo v roce 2021 i v pojištění majetku.

Analytici dávají nárůst i do možné souvislosti s pandemickými omezeními a zhoršením ekonomických podmínek. To mohlo přinést pro řadu občanů i podnikatelů existenční potíže. Ty se někteří v krizi snažili řešit i pokusem získat chybějící prostředky z pojištění.

Šetření s prokázaným účelovým jednáním bylo ve sledovaném období ukončeno u 284 kauz (včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 35,15 milionu korun. Celková uchráněná částka UNIQA meziročně stoupla o 10,4 %.

Za rok 2021 eviduje pojišťovna velmi podobnou průměrnou uspořenou hodnotu ze sporných škod na úroveň cca 124 000 korun, o niž šlo v prokázaných případech (2020: průměrně 122 500 korun).

Nejvíce nových sporných případů registruje UNIQA za rok 2021 v havarijním pojištění: ty tvoří 43 % všech nově šetřených nároků; společně s povinným ručením dokonce 62 %. Tento bezmála dvoutřetinový podíl prakticky kopíroval rok 2020. Přitom meziročně přibylo prokázaných kauz se snahou obohatit se 2,3x v havarijním pojištění a 1,8x v povinném ručení. V obou druzích pojištění nicméně došlo k příznivému snížení průměrné hodnoty sporných pojistných událostí: v havarijním pojištění na cca 61 500 korun, zatímco v povinném ručení činil průměr asi 89 000 korun. V obou odvětvích se nicméně průměr snížil o desítky procent.

Ilustrační foto Pixabay

Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované nebo i dohodnuté nehody, které mají „pokrýt“ předchozí škody vzniklé jinde a jinak. Jeden příklad za všechny: Majitel vozidla zaparkoval údajně v blízkosti probíhající stavby, a lak jeho vozidla byl během této doby podle jeho sdělení potřísněn na mnoha místech betonovou směsí ze stavby. Poškozený žádal náhradu škody po stavební firmě v rozsahu nového laku na celém vozidle ve výši 160 000 korun. Vyšetřováním včetně znaleckého pokusu bylo prokázáno, že daná betonová směs nemohla vozidlo poškodit v deklarované formě a rozsahu. Nárok klienta byl zamítnut v plném rozsahu.

 Z roku 2020 bohužel pokračoval fenomén z pojištění osob, kde UNIQA evidovala loni opět zvýšený výskyt uplatňování újmy na zdraví v rámci připojištění horních končetin. Častěji se zde vyskytla situace, kdy se klienti snažili vytěžit z pojištění plnění záhy po sjednání smlouvy, což vzbuzovalo podezření z účelového sjednání pojistné smlouvy. Důkladné šetření UNIQA pojišťovny opakovaně odhalilo, že obtíže směřující k nezbytné léčbě či operaci měli klienti už před sjednáním pojištění.

Klientka UNIQA měla už před vstupem zdravotní potíže diagnostikované jako „tenisový loket“. Lékař ji léčil a předepsal ortopedickou pomůcku. Následně sjednala dotyčná pojistnou smlouvu kryjící riziko úrazu nebo onemocnění horních končetin, kde ovšem zamlčela své dosavadní zdravotní potíže. Klientka krátce po pojištění prodělala operaci nemocného lokte a nárokovala z pojištění plnění přes milion korun z důvodu závažného omezení možnosti výkonu profese. Šetřením bylo zjištěn skutečný stav před vstupem do pojištění. Svoji roli zde sehrál i postoj ošetřujícího lékaře, který v rozporu s písemnou dokumentací nejprve popíral předchozí léčení.

Hodně nově šetřených případů se objevilo v roce 2021 i v pojištění majetku (+60 %) a v pojištění odpovědnosti (dokonce +240 %). Raketový nárůst pokusů o oklamání pojišťovny lze přičíst z určité části krizové situaci během pandemie, kdy lockdowny mnohé domácnosti a živnosti přivedly na hranici bankrotu. A někteří hledali východisko spojené s pojištěním…

Příkladem takového pokusu může být i duplicitní pojištění, kdy klienti uzavřou více majetkových pojištění, a poté uplatní svou škodu u více společností. Je ovšem vysoce pravděpodobné, že takové nekalé jednání bude odhaleno. Loni se takto z jednoho pojištění nemovitosti klienta UNIQA vyklubalo účelové vícenásobné pojištění, na němž se neúspěšně chtěl obohatit o bezmála 180 000 korun.

Mimořádnou událostí 2021 byl případ zkrachovalé cestovní kanceláře pojištěné pro případ úpadku v UNIQA. Šlo o škodu v přibližné výši 8 milionů korun. Ukázalo se, že na vstupu vedení CK úmyslně zkreslilo její parametry a pozměnilo dokumentaci v zájmu přijetí do pojištění.