Začala celostátní soutěž smyčcových nástrojů o cenu Akord Kvint

Ve Františkolázeňském divadle Boženy Němcové začala celostátní soutěž smyčcových nástrojů o cenu Akord Kvint, která je určena pro starší žáky. Akce, který začala ve čtvrtek 14. října a potrvá do soboty 16. října, se mohou zúčastnit i mladší studenti, kteří svým výkonem předčili výkony starších a porota je pustila dál a budou v ústředním kole soutěžit se staršími žáky.

Z františkolázeňské ZUŠ postoupilo sedm mladých hudebníků. Soutěží se o nejlepšího houslistu, violistu, violoncellistu a kontrabasistu. Vyhlášení výsledků soutěže a koncert vítězů bude v sobotu od 16 hod. v divadle B. Němcové.

V porotě soutěže smyčcových nástrojů o cenu Akord Kvint jsou nejlepší kapacity smyčcové hry v ČR. Profesoři konzervatoří i zástupci Celostátní umělecké rady ZUŠ ČR.

V sobotu 16. října po koncertě vítězů bude na programu koncert violoncellisty Doc. Jiřího Hoška a jeho dcery. Soutěž i koncerty jsou zdarma.

Společnost Akord Kvint Luby slaví 30. výročí a ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně 50. výročí od svého vzniku a v rámci dobrých vztahů a oslav se společně tyto instituce rozhodli uspořádat soutěž pro žáky smyčcových nástrojů, a také hlavně proto, že všechny soutěže byly v minulém i současném školním roce zrušeny nebo přesunuty na dobu „pokoronavirovou“.“ Chtěli jsme také podpořit hráče, kteří se na soutěže poctivě připravovali a corona-virová pandemie jim znemožnila účast na jakékoliv jiné soutěži,“ uvedl prokurista společnosti Akord Kvint Petr Holiš.

Hlavní náplní je umožnění veřejného vystoupení žáků v této nelehké době, motivace žáků ke hře na smyčcové nástroje a v neposlední řadě příjemného setkání hráčů, pedagogů a přátel hudby.

Pátek 15. října

Housle a viola

8.00 – 8.30 akustická zkouška housle

 (Balík, Bláhová, Bostlová, Cerman, Handšuch, Harnoš)

8.30 – 9.35 soutěž housle

 (Balík, Bláhová, Bostlová, Cerman, Handšuch, Harnoš)

9.35 – 10.05 porada poroty + akustická zkouška housle

 (Hrušková, Janíček, Kábrt, Kadlec, Klímová, Kunc)

10.05 – 11.10 soutěž housle

 (Hrušková, Janíček, Kábrt, Kadlec, Klímová, Kunc)

11.10 – 12.00 porada poroty

12.00 – 13.30 oběd poroty

13.00 – 13.30 akustická zkouška housle

 (Lukášová, Málková, Matejčová, Milovníková, Novotná, Pánek)

13.30 – 14.40 soutěž housle

 (Lukášová, Málková, Matejčová, Milovníková, Novotná, Pánek)

14.40 – 15.10 porada poroty + akustická zkouška housle

 (Pawlicová, Pilousová, Pipalová, Plavec, Pospíchal, Postolka)

15.10 – 16.20 soutěž housle

 (Pawlicová, Pilousová, Pipalová, Plavec, Pospíchal, Postolka)

16.20 – 16.50 porada poroty + akustická zkouška housle

 (Spielvogelová, Štanclová, Vondrová, Vyskočilová, Watzko, Zbrožek)

16.50– 16.55 akustická zkouška viola

 (Cerman)

16.55 – 17.55 soutěž housle

 (Spielvogelová, Štanclová, Vondrová, Vyskočilová, Watzko, Zbrožek)

17.55 – 18.05 soutěž viola

 (Cerman)

18.05 – 18.35 porada poroty

19.00 vyhlášení výsledků soutěže houslí

Sobota 16. října

Violoncello

8.00 – 8.25 akustická zkouška

 (Bašinová, Bernášek, Čamková, Hanáčková, Holásek, Jenková)

8.25 – 9.15 soutěž violoncello

 (Bašinová, Bernášek, Čamková, Hanáčková, Holásek, Jenková)

9.15 – 9.45 porada poroty + akustická zkouška

 (Kábrtová, Paděra, Procházková, Prosková, Skalka, Sunkovská)

9.45 – 10.50 soutěž violoncello

 (Kábrtová, Paděra, Procházková, Prosková, Skalka, Sunkovská)

10.50 – 11.20 porada poroty + akustická zkouška

 (Svirák, Šiška, Šitinová, Švábová, Zicha)

11.20 – 12.20 soutěž violoncello

 (Svirák, Šiška, Šitinová, Švábová, Zicha)

12.20 – 12.50 porada poroty

12.50 – 14.20 oběd poroty

14.30 – 15.15 vyhlášení výsledků soutěže violoncell

16.30 Slavnostní vyhlášení absolutních vítězů, koncert absolutních vítězů

 a koncert doc. Mgr. Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové