Milovníci umění jsou zváni na přednášku. Císař Rudolf II. jako sběratel a mecenáš umění

Štěpán Vácha: Císař Rudolf II. jako sběratel a mecenáš umění, to je název přednášky, která se uskuteční v chebské Galerii výtvarného umění. Začátek je naplánován na středu 13. října v 17.00 v galerijní kavárně.

Sběratelství a podpora umění sloužily renesančnímu panovníkovi nejen k soukromé potěše a odpočinku, ale měly také významný společenský dosah. Rozmanitá výtvarná díla, jakož i další artefakty a přírodniny, které byly soustřeďovány ve zvlášť k tomu určených prostorech, odrážely šíři jeho kulturních zájmů a na politické úrovni demonstrovaly jeho bohatství, moc a prestiž. Vrcholem tohoto vývoje je císař Rudolf II. (1552–1612), jehož osobnost a umělecké sbírky na Pražském hradě budou na přednášce představeny.

Vstupné na přednášku: 50 korun / členové klubu zdarma.