ČSSZ varuje před podvodnými dopisy

Česká správa sociálního zabezpečení varuje před dopisy společnosti Pojar a.s. (někdy uváděná jako „nezisková organizace“).Nabízí v nich analýzu a přepočet starobního důchodu“ a klamavě uvádí, že spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a je jí pověřena k oslovení vybrané skupiny klientů. Česká správa sociálního zabezpečení se od těchto tvrzení zcela distancuje.

Jedná se o podvodné chování uvedené společnosti a ČSSZ v žádném případě nedoporučuje reagovat na tuto či obdobné nabídky. Česká správa sociálního zabezpečení k výkonu své agendy nikdy nevyužívá služeb třetích stran a s klienty komunikuje výhradně napřímo.

Zdroj: ČSSZ