Záchranáři budou mít v Lubech výjezdovou základnu

V Lubech vznikne nová výjezdová základna Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. V současné době probíhají předprojektové přípravy. Realizace výstavby je naplánována začátek roku 2023 a veškeré práce na výstavbě nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje by měly být ukončeny v prosinci roku 2024.

Hejtman Petr Kulhánek uvedl: „Ve stávajícím zdravotním středisku v Lubech jsou dlouhodobě nevyhovující podmínky, proto jsme podpořili plán výstavby nové stabilní základny, která vznikne na jižním cípu města. Obhospodařovat bude nejen oblast kolem Lubů, ale také Nového Kostela a přilehlého okolí.“

Předpokládané náklady jsou 24 milionů korun, přičemž 20,4 milionu by měla pokrýt dotace. Nová základna by měla být dokončena v prosinci roku 2024.

„Vybudováním nové výjezdové základny dojde k posílení systému ochrany obyvatel, který bude směřovat ke zrychlení a zefektivnění pomoci, jíž zdravotnická záchranná služba obyvatelům Karlovarského kraje poskytuje. V rozpočtu projektu se počítá také s pořízení materiálně-technického vybavení, které bude sloužit záchranářům při jejich nelehké práci. V neposlední řadě pak nová základna přinese odpovídající zázemí pro pracovníky záchranné služby, což považujeme také za velmi důležité,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Zdroj: KÚKK