Dopravní akce byla zaměřena na alkohol a drogy za volantem

Dopravní akce v Karlovarském kraji byla zaměřena na alkohol a drogy za volantem. Ta byla uskutečněna především v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Cílem bylo snížení dopravních nehod a jejich následků v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pozemních komunikacích.

„Dopravní akce, která se uskutečnila v pátek 18. června se zúčastnilo na sedm desítek dopravních a pořádkových policistů, kteří se dále zaměřili také na problematiku převozu drog, zbraní, odcizených věcí a nelegální migraci osob. Mimo to kontrolovali u řidičů doklady potřebné k řízení motorových vozidel a dodržování ostatních ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,“ informovala policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Během akce zkontrolovali policisté na 900 motorových vozidel, přičemž zjistili 110 dopravních přestupků. „V 98 případech tyto přestupky vyřešili pokutou a 12 přestupků oznámili příslušnému úřadu k vyřízení. Nejčastěji policisté řešili nevyhovující technický stav, nepoužití bezpečnostních pásů, ale také nepoužití zádržného systému,“ sdělila mluvčí.

Podle Zuzany Týřové bylo u dvou řidičů zjištěno užití návykových látek a ve dvou případech také jízda po požití alkoholu. V prvním případě nadýchal řidič dopravním policistům na Chebsku nejvyšší hodnotu 0,41 promile alkoholu. Druhý řidič byl kontrolován na Karlovarsku, konkrétně na hlavní pozemní komunikaci ve směru od Karlových Varů na obec Sadov. Provedenou orientační dechovou zkouškou byla řidiči naměřena nejvyšší hodnota 2,24 promile alkoholu. Poté se řidič dobrovolně podrobil lékařskému vyšetření v nemocnici spojeného s odběrem biologického materiálu. Policisté řidiči zakázali další jízdu a na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Případ je nadále v šetření.