Silnice k zubnímu středisku se začne rekonstruovat

Na začátku července bude zahájena rekonstrukce příjezdové cesty k chebskému zubnímu středisku v ulici 17. listopadu. Dojde k rozšíření komunikace včetně zřízení nových parkovacích stání. Stavba by měla být ukončena do konce září a náklady na realizaci jsou 2,40 mil. korun včetně DPH.

Nově bude instalováno chybějící veřejné osvětlení a vyřešena dešťová kanalizace. Během realizace stavby bude v určitém časovém úseku komunikace úplně uzavřena pro veškerý provoz, a tím ztížena obsluha přilehlých garáží. Před zahájením stavby bude v místě osazena cedule s kontakty na zhotovitele, kterého bude možné kontaktovat a individuálně řešit přístup do uzavřené části. Komunikace bude přebudována na obytnou zónu s povolenou rychlostí 20 km/hod.

Zdroj: Město Cheb