Při bezpečnostní akci 187 řidičů překročilo rychlost

Na území Karlovarského kraje ve středu dne 21. dubna proběhla celoevropská dopravně bezpečnostní akce. Byla pořádána organizací Roadpol s názvem Speed Marathon, která byla zaměřena na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. Policisté měřili přibližně na 60 místech Karlovarského kraje. 187 řidičů překročilo rychlost.

Do dopravně bezpečnostní akce byla zapojena také široká veřejnost, která měla možnost během měsíce února, navrhnout místa vhodná k měření rychlosti. Jednalo se o místa, která podle svého úsudku mohou občané považovat například za riziková.

Policisté v Karlovarském kraji návrhy občanů vyhodnotili a vybrali stanoviště, která dávají pro měření rychlosti smysl a jsou pro zastavení a následnou kontrolu bezpečná. Jednalo se o téměř 60 míst, na kterých v průběhu celého dne v určitou dobu měřili rychlost.

„Do akce bylo zapojeno přes čtyři desítky policistů, kteří využívali veškerou měřící techniku, kterou Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje disponuje,“ uvedla Kateřina Krejčí. „V průběhu celého dne zkontrolovali přes 430 vozidel a zjistili celkem 204 přestupků. I přesto, že široká veřejnost byla předem informována o stanovištích a o této akci, nejvyšší dovolenou rychlost překročilo celkem 187 řidičů. Ve 141 případech policisté s řidiči vyřešili přestupek uložením pokuty příkazem na místě a 46 porušení oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání,“ informovala.

Z počtu porušení je patrná neukázněnost řidičů motorových vozidel. Cílem této akce nebylo odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší. Nedodržování rychlosti patří mezi druhou nejčastější příčinu dopravních nehod v Karlovarském kraji, při nichž dochází k těm nejvážnějším následkům, kterými jsou usmrcené osoby. V loňském roce bylo nepřiměřenou rychlostí způsobeno v našem kraji celkem 426 dopravních nehod, při kterých došlo k úmrtí 6 osob,“ upřesnila mluvčí.

Dalšími zjištěnými prohřešky řidičů bylo například nepoužití bezpečnostních pásů nebo nevyhovující technických stav vozidel.

Policisté v Karlovarském kraji se budou i nadále věnovat dodržování stanovených rychlostních limitů během výkonu služby, ale i při speciálně vyhlášených akcích.