Další policisté vypomáhají v nemocnicích v Karlovarském kraji

Další policisté vypomáhají v nemocnicích v Karlovarském kraji. Pomáhají zdravotním sestrám a poskytují krizovou intervenci v chebské, sokolovské i karlovarské nemocnici.

Situace v nemocnicích v Karlovarském kraji je stále velmi vážná. Zdravotnická zařízení se v souvislosti s pandemií COVID-19 potýkají na svých pracovištích s nedostatkem zdravotnického personálu. Tuto vážnou situaci vnímá i Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, proto nabídlo nemocnicím v Karlovarském kraji možnost využít na covidových odděleních další dobrovolníky z řad policie.

Zástupci nemocnic nabídku přijali, a tak na základě dohody o spolupráci při poskytování zdravotnických služeb začalo dalších deset policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vypomáhat  od začátku března na covidových oddělení v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Od října a listopadu loňského roku již v Karlovarské krajské nemocnici vypomáhá šest policistů. Náplní práce dvou z nich je pomáhat zdravotním sestrám při péči o nakažené pacienty. Spočívá například v pomoci s náročnou fyzickou manipulací s pacienty, asistují u přípravy a distribuce léků či kontrolují fyziologické funkce. Další čtyři policisté působí v nemocnici jako krizoví interventi. Jejich práce spočívá v poskytnutí první psychické pomoci či organizování psychosociální pomoci zdravotnickému personálu nebo pacientům, kteří jsou zasaženi důsledky pandemie.

„Velmi si vážím všech kolegů, kteří šli do nemocnice dobrovolně vypomáhat, protože pracují v opravdu náročném prostředí. Jejich práce na covidových odděleních je velmi důležitá, a proto mě tedy nesmírně těší, že jí zvládají doslova skvěle. Děkuji jim za to,“ uvedl plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Jedním z krizových interventů, který od loňského listopadu vypomáhá v Karlovarské krajské nemocnici, je také prap. Tomáš Eisenkolb. Ve spolupráci Karlovarské krajské nemocnice a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vznikl cyklus videí pod názvem „Odpovědi od plic“. Ve třetí díle tohoto cyklu videí hovoří právě výše zmíněný policejní krizový intervent o své práci v nemocnici. Zhlédnout toto video můžete na facebookovém profilu Policie České republiky – ZDE.

Kromě výpomoci v nemocnicích se Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje zapojilo také od loňského podzimu do výpomoci při trasování hovorů. V současné době 22 zaměstnanců trasuje tzv. 1. hovory, kdy se jedná o hovory s pozitivními osobami. Denně je provedeno v průměru přes 200 těchto hovorů.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí