Od nedělního rána zahájí odběrové místo pro pendlery a řidiče nákladní dopravy. Testovat se bude také ve firmách

Kvůli špatné epidemiologické situaci rozhodlo Německo s platností od půlnoci ze soboty na neděli 14. února 2021 o uzavření hranic s ČR. Do Německa mohou od neděle z českých pendlerů dojíždět jen zdravotníci, Sasko okruh pendlerů mírně rozšířilo. Všichni včetně řidičů kamionů, tedy tranzitní dopravy, musí mít negativní test na COVID-19. Z toho důvodu opět Karlovarský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje nechal zřídit mobilní testovací místo, které bude zprovozněno během rána v neděli 14. února.

Foto: HZS Karlovarského kraje

„V součinnosti se záchranným útvarem HZS ČR Jihlava opět vytvoříme mobilní stanoviště u Pomezí nad Ohří, zhruba ve stejném místě, kde bylo vybudováno v minulých týdnech. Provádět by se tam mělo antigenní testování přeshraničních pracovníků, kteří mají povolený vstup do SRN a řidičů kamionů. Počítáme s tím, že jde o řidiče kamionové dopravy jen z území ČR, protože ostatní by měli mít negativní test už při vstupu do ČR. Dopravu rozdělí policie značením na dva proudy, otestovaní přijíždějící budou směřovat na hranice, neotestovaní k mobilnímu stanovišti,“ uvedl náměstek ředitele HZS Karlovarského kraje Oldřich Volf a dodal: „Na základě jednání se zástupci Centrálního řídicího týmu se podařilo získat zdravotnický personál pro testování a mobilní testovací místo se tedy může otevřít v neděli 14. února v ranních hodinách,“ vysvětlil Oldřich Volf.

Pro firmy v uzavřených okresech Cheb a Sokolov, které mají do 50 zaměstnanců, vytvoří Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje zatím 3 mobilní týmy, které budou provádět antigenní testování přímo ve firmách. Další 3 stacionární odběrová místa vytvoří Armáda ČR, a to mimo jiné v Sokolově a v Chebu. „Mobilní týmy i stacionární místa budou fungovat pod hlavičkou Karlovarské krajské nemocnice. Propojí se jejich IT systémy, nemocnice poskytne testy v množství, kterým momentálně disponuje. Chtěl bych poděkovat hasičům, armádě, policistům, zdravotníkům a všem dalším, kteří se na řešení dopadů opatření vyhlášených Německem, ale i naší vládou operativně podílejí,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.

Cesta, která řidiče dovede k mobilnímu testovacímu místu v Pomezí nad Ohří, bude označena tabulí. Od Karlových Varů je třeba opět v místě odbočit k čerpací stanici MOL ve směru Truckpark až k odstavnému parkovišti. Kromě toho posílí testovací kapacitu v Karlovarském kraji nově otevírané odběrové místo v Chodově, na poliklinice v Tovární ulici. „Odběrové místo Evy Bělohlávkové bude otevřeno v neděli 14. února. Jakmile laboratoř nabídla volná místa na testování, obratem je zájemci obsadili. Jednáme s ní proto, aby v této situaci, do které jsme se rozhodnutím Německa o uzavření hranic dostali, rozšířila pracovní dobu,“ uvedl Patrik Pizinger, krajský radní a starosta Chodova.