Jste v karanténě kvůli COVID-19? Můžete volit ve středu na volebním stanovišti drive-in

Jste v karanténě kvůli COVID-19? Můžete volit na volebním stanovišti drive-in. Řiďte se pokyny volební komise. Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko. Mějte zakrytá ústa a nos. Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě. Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k hlasovací schránce. Vhodíte úřední obálku (obálky) do hlasovací schránky z okénka vozidla, případně Vám člen komise hlasovací schránku přiblíží.

Zjistěte adresu svého volebního stanoviště: Adresu zjistíte na webové stránce svého kraje nebo prostřednictvím webu Ministerstva vnitra.

Cheb – areál nemocnice Cheb – K nemocnici 1204/17

Sokolov – areál krajské správy a údržby silnic KK – Chebská 282 

Karlovy Vary – areál Krajského úřadu KK – Závodní 353/88

Způsob volby: Volit můžete pouze z motorového vozidla na stanovišti (drive-in) v okrese, kde máte trvalý pobyt, ve středu 30. září v čase od 7:00 do 15:00. Pro druhé kolo voleb do Senátu ve středu 7. října.

Co s sebou? S sebou si vezměte občanský průkaz, voličský průkaz (pokud Vám byl vydán) a pro jistotu i doklad o nařízené karanténě.

Dokladem o nařízené karanténě může být zejména:

  • rozhodnutí krajské hygienické stanice;
  • potvrzení vydané lékařem.

Doporučujeme si s sebou vzít i vlastní psací potřeby na úpravu hlasovacího lístku (krajské volby).

Řiďte se pokyny volební komise. Nevystupujte z vozidla – komunikujte přes stažené okénko. Mějte zakrytá ústa a nos. Komise ověří Vaši totožnost a skutečnost, že jste v karanténě. Obdržíte volební dokumentaci a poodjedete k hlasovací schránce. Vhodíte úřední obálku (obálky) do hlasovací schránky z okénka vozidla, případně Vám člen komise hlasovací schránku přiblíží.