Nestíháte přijet včas k volbám? O voličský průkaz si můžete požádat také elektronicky

V posledních dnech je stále více aktuální téma krajských a senátních voleb, které proběhnou již příští víkend 2. a 3. října 2020 a o týden později ve dnech 9. a 10. října 2020 proběhne druhé kolo do Senátu. Pokud se chcete zapojit do veřejného dění a podpořit svým hlasem vybrané kandidáty, nemusíte nutně volit pouze v místě svého trvalého pobytu. S voličským průkazem se do voleb můžete zapojit kdekoliv v rámci celého kraje nebo vašeho senátního volebního obvodu, kde probíhají volby. K vyřízení vám stačí navštívit váš městský úřad nebo poslat žádost  prostřednictvím datové schránky.

Letošní volby jsou v posledních dnech velmi sledované téma. Voliči svým výběrem rozhodnou o novém složení krajského zastupitelstva a nových hejtmanech, což ovlivní místní rozvoj krajů na následující 4 roky. Zároveň s krajskými volbami proběhnou v některých volebních obvodech také senátní volby, kde pro změnu může vlivem výběru nových kandidátů dojít ke změně složení jednotlivých senátorských klubů a následně také ke zvolení nového předsedy nebo místopředsedů Senátu ČR. Pokud chcete podpořit své vybrané kandidáty a nebo pomocí svého volebního hlasu ohodnotit současné vedení vašeho kraje, nenechte se odradit tím, že nestíháte přijet v den voleb do svého volebního okrsku. Voličský průkaz vyřídíte zdarma na svém městském úřadě nebo podáním žádosti přes datovou schránku. O vydání voličského průkazu jste oprávněni požádat ode dne vyhlášení voleb, nejpozději ovšem 7 dnů přede dnem voleb a podání musí být v listinné podobě opatřené vaším úředně ověřeným podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky.Žádost o voličský průkaz je tak možné odeslat datovou schránkou do 25. 9. 2020 přímo na váš obecní nebo městský úřad, kde máte hlášený trvalý pobyt. Do 30. září si o něj můžete požádat osobně, a to také na obecním úřadu vašeho trvalého pobytu.Pro žádost o voličský průkaz neexistuje předepsaný formulář, dokument ale musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení průkazu. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad vám voličský průkaz předá osobně anebo jej zašle na vámi určenou adresu.

Komunikace s úřady přes datovou schránku je stále více oblíbená

Vyřízení voličského průkazu online z pohodlí domova je jenom jednou z možných služeb, které mohou lidé využít vlastní-li datovou schránku. V minulých měsících byla datovka velmi oblíbená například pro podání daňového přiznání, běžnou se stala také třeba komunikace s katastrálním úřadem, nebo pro k získání výpisů z různých rejstříků i upozornění na blížící se konec platnosti dokladů. Datová schránka a Portál občana vám mohou pomoci v různých situacích, ať už jste fyzická osoba nebo podnikáte. Služby eGovernmentu mají u veřejnosti stále větší oblibu, a proto rychlým tempem roste  rozšiřování nabídky jejich využití a další rozvoj online komunikace s různými úřady. „Sledujeme růst počtu uživatelů služeb eGovernmentu na Portálu občana, proto se snažíme průběžně rozšiřovat nabídku, abychom lidem v komunikaci s úřady mohli nabízet maximální pohodlí. Momentálně pracujeme na dalším důležitém kroku a to je propojení eGovernmentu a bankovních služeb. Bude se jednat o zásadní krok vpřed,“ říká Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra.

Jak můžete jednoduše komunikovat s úřady online? Stačí si pořídit datovou schránku

Datová schránka není určena jenom pro podnikateléi nepodnikající fyzické osoby, tedy všichni občané. Založení a používání datové schránky je včetně komunikace s úřady zdarma. Zřídit si ji může opravdu každý, a to na kontaktních místech veřejné správy Czech POINTu, tedy na poště a místním úřadu i mimo místo svého trvalého pobytu. Stačí vyplnit a podepsat žádost, vyčkat na potvrzovací e-mail s přihlašovacími údaji a datovou schránku můžete ihned používat. V momentě kdy budete mít přístupové údaje, můžete se rovnou přihlásit i do Portálu občana (služby eGovernmentu), kde máte okamžitě k dispozici všechny dostupné formuláře, žádosti a podání, které jsou k dispozici pro online komunikaci s úřady. Pokud již vlastníte aktivovaný elektronický občanský průkaz nebo jiný způsob k prokázání elektronické identity, můžete si datovou schránku snadno a kdykoliv založit i v Portálu občana a nemusíte chodit na Czech POINT.