Dopravně bezpečnostní akce byla zaměřena na nevěnování se řízení

Na území celého Karlovarského kraje proběhla dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na nevěnování se řízení.V úterý 15. září  se téměř třicet policistů ze služby dopravní a pořádkové policie se zaměřilo především na kontrolu věnování se řízení motorového vozidla, ale i na dodržování ostatních ustanovení pravidel silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Dále se také zaměřili na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

„Při této akci dopravní policisté využili také speciální techniku k odhalování přestupků, kterou všechny dopravní inspektoráty v Karlovarském kraji disponují. Jedná se o monokulární dalekohledy. Díky těmto zařízením vidí policista a současně dokumentuje, zda řidič telefonuje za jízdy, je připoutaný a podobně,“ uvedla Soňa Podlahová.

Během akce policisté zkontrolovali téměř 350 vozidel a zjistili 81 přestupků, z toho 79 přestupků vyřídili na místě pokutou a dva přestupky oznámili na příslušný úřad k projednání. „Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo nepoužití bezpečnostních pásů a nevyhovující technický stav vozidel. Sedm řidičů při kontrole policistům nepředložilo řidičský průkaz a dva řidiči nepředložili doklad o pojištění vozidla,“ doplnila mluvčí.           

Dopravně bezpečnostní akce se konají v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit počet dopravních nehod a jejich následků na pozemních komunikacích Karlovarského kraje. Proto budeme i nadále v podobných akcích pokračovat.