Karlovarský kraj nechal vybudovat v sokolovské nemocnici nové operační sály, chráněné únikové cesty i trafostanici

Šest nových operačních sálů s moderními technologiemi nyní nabízí svým pacientům Nemocnice Sokolov. Kromě toho v pavilonu B, kde sály sídlí, Karlovarský kraj nechal přestavět chráněné únikové cesty a upravit trafostanici.  Kraj na akci vynaložil ze svého rozpočtu 162 miliony korun s DPH.

„Po více než třiceti letech se operační sály sokolovské nemocnice nacházejí v prostorách, které odpovídají nárokům současné medicíny. Jsme rádi, že se tuto velkou investiční akci Karlovarského kraje ve zdravotnictví podařilo úspěšně dokončit. Přestože je sokolovská nemocnice v pronájmu, musí mít pacienti stejnou kvalitu péče jako v ostatních zdravotnických zařízeních, proto kraj postupně obnovuje nejen „své“ nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, ale i budovy a vybavení v Sokolově. Naším velkým úkolem teď je dotáhnout do konce i revitalizaci nemocnice v Chebu, kde jsme narazili na problém se zhotovitelskou firmou. Věříme, že lidé ze Sokolovska a celého kraje i zdravotníci sokolovské nemocnice budou s novým komfortním prostředím spokojeni,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Jeho slova potvrdila generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková: „Sokolovská nemocnice může být příkladem bezvadné spolupráce mezi krajem a soukromým provozovatelem. Je evidentní, že pro oba dva je cílem spokojený pacient. Od září nabídneme špičkovou péči v nových prostorách, které mají opravdu evropskou úroveň.“

Kompletní stavební práce prováděla v období od konce února 2019 do června 2020 společnost GEOSAN GROUP a. s., která zvítězila v zadávacím řízení. Stavebníci vybudovali 6 klimatizovaných operačních sálů a zároveň změnili technické řešení prostor tak, aby měly parametry požadované pro chráněné únikové cesty vedoucí k bočním schodištím a mimo interiér budovy. Změny se týkaly také stávající trafostanice, kde došlo k celkové výměně technologie.

Karlovarský kraj v oblasti zdravotnictví plánuje další zvelebování zdravotnických zařízení v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu. „Sokolovská nemocnice je bezesporu důležitou součástí urgentní medicíny v našem kraji. Pracujeme ale také na tom, aby se co nejrychleji dokončila revitalizace chebské nemocnice. V nadcházejícím období rovněž musíme navýšit kapacitu karlovarské nemocnice. Proto jsme se v rámci takzvaného „generelu“ nemocnice rozhodli pro rozšíření urgentního příjmu, vybudování onkologického centra, v budoucnu počítáme i s tím, že by v areálu nemocnice mohla sídlit střední zdravotnická škola. Vždy ale opakuji, že naše zdravotnictví stojí na dostatku lékařů, sestřiček a dalšího personálu. Bez nich jsou nám moderní prostory k ničemu.

Proto se snažíme, aby finanční motivace i možnost dalšího vzdělávání byla v KKN co možná nejlepší,“ zdůraznil krajský radní Jan Bureš. První pacienti budou moci využívat nové operační sály během září letošního roku.

Zdroj: KK