Obchvat Trstěnic a Drmoulu je otevřen

Pětikilometrový obchvat Trstěnic a Drmoulu je zprovozněn. Ve čtvrtek 4. června byla otevřena přeložka, která uleví oběma obcím od hustého provozu. Komunikace byla také podle vyhodnocení některých pojišťoven vedena jako jedna z nejnebezpečnějších v Karlovarském kraji.

„Nově zprovozněná přeložka odstraňuje nevyhovující směrové i  výškové uspořádání této dopravně velmi zatížené komunikace. Odklon tranzitní dopravy přinese obyvatelům obcí Trstěnice a Drmoul výraznou úlevu zejména díky snížení hluku, řidičům přeložka zajistí bezpečnější a plynulejší jízdu. Z české silniční mapy tak mizí další nehodové místo“, uvedl k nově zprovozněnému obchvatu generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Jedním z těch, kteří si otevření nenechali ujít, byl bývalý starosta obce Drmoul Zdeněk Lazur. „Sledoval jsem, jak stavba pokračuje. Osobně jsem organizoval v minulosti blokádu obce. Jsme moc rádi, že jsme se toho dočkali,“ uvedl. U zprovoznění nové silnice byla také starostka Trstěnic. „Naši občané to ocení. Praskají jim zdi u domů, cesty, probořují se kanály. Dvanáct tisíc aut denně bylo opravdu strašně moc,“ uvedla starostka Helena Repiková.

 

  • V rámci výstavby bylo provedeno 250 000 m3 výkopů a 175 000 m3 násypů.
  • Na hlavní trase se nacházejí dva propustky, čtyři mosty a dva silniční nadjezdy.
  • Trasa prochází v ochranném pásmu vodního zdroje pivovaru Chodovar, a proto bylo nutno vybudovat kanalizaci v délce cca 2,2 km včetně záchytných norných stěn.