Finanční úřad pro Karlovarský kraj obnovuje provoz na svých lokálních pracovištích

Ukončení nouzového stavu umožňuje finančnímu úřadu obnovit činnost územních pracovišť v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově. Nadále ale platí preventivní hygienická opatření.

Po dvou měsících situace dovoluje znovuotevřít pobočková pracoviště Finančního úřadu pro Karlovarský kraj v neokresních městech. Z hlediska dostupnosti se tak rozsah služeb pro veřejnost vrací k normálu a klienti mají od pondělí 18. května 2020 opět možnost na neokresních pobočkách absolvovat osobní kontakt s finančním úřadem v původně zavedeném režimu úředních dní, tedy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. Zároveň se odstavuje provoz poštovních schránek FÚ v dotčených městech, které po přechodnou dobu mimořádných vládních opatření zabezpečovaly radnice v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a Ostrově, a které úspěšně splnily svůj účel, neboť jejich prostřednictvím byly vybrány tisíce daňových podání.

Zároveň se rozšiřuje provozní doba podatelen na okresních pracovištích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu i na ostatní pracovní dny, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin, v pátek do 14 hodin.

V každém případě osobní návštěvu objektů úřadoven provázejí nadále platná zvýšená hygienická opatření představující minimálně vstup osob pouze v roušce nebo s jinak adekvátně zakrytými ústy a nosem, dodržování vzájemných rozestupů a dalších provozních omezení nebo pokynů. Oproti tomu k posílení osobní ochrany má veřejnost na místě k dispozici obvyklé desinfekční prostředky a standardem je zvýšená četnost úklidu a ošetření exponovaných míst a prostor. Provoz ostatních částí úřadu než podatelen je nadále omezen, resp. redukován jen na úkony nezbytně nutné a prováděné zvláštním způsobem. Je proto nadále preferován zejména bezkontaktní nebo samoobslužný styk s veřejností a doporučováno využívat prostředky dálkové komunikace.

Ministerstvo financí v souvislosti s dopady nouzového stavu iniciovalo řadu úlevných opatření, mimo jiné i v podobě prodloužení lhůty pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů do 1. července. Původní řádný termín připadal na 1. dubna, ve kterém Finanční úřad pro Karlovarský kraj očekával více jak 50 tisíc přiznání a k danému dni jich obdržel o plnou třetinu méně. Na souvisejících žádostech o vrácení přeplatku pak již vyplatil nároky v objemu 300 mil. Kč. Také na jednorázově zavedeném kompenzačním bonusu pro OSVČ účinném od 15. dubna doposud odbavil více jak 16 tisíc žádostí živnostníků a vyplatil částku téměř 350 mil Kč. Přehled a konkrétnější podmínky jednotlivých a dalších opatření jsou k dispozici na internetových stránkách finanční správy v sekci Nouzový stav.