Město Chodov nabízí pozemky pro rodinnou výstavbu

Město Chodov po delší době nabízí k prodeji dva ze svých pozemků pro individuální výstavbu. Parcely se nachází v Poděbradově ulici v zatáčce směrem na Bílou vodu.

Ilustrační foto: J. Neumann

V prvním případě se jedná pozemek s výměrou 817 m², kde nabídková cena podle znaleckého posudku musí být minimálně 326 800 korun. Druhý pozemky má výměru 824 m² a nejnižší nabízená částka musí činit 329 600 korun.

Zájemci mohou nabídky podávat do 1. června, jednou z podmínek je složení vratné kauce ve výši 20 tisíc korun.

Bližší informace budou zveřejněny na elektronické úřední desce (www.mestochodov.cz) nebo si je lze vyžádat na správě majetku města.

Chodov nabízel parcely pro individuální výstavbu ve větším měřítku naposledy zhruba před 16 lety, a to na Štěříkově louce, kam přivedl inženýrské sítě a pozemky následně je prodal.

 Martin Polák