Úřad práce nabízí pomoc zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání

Úřad práce ČR se v období nouzového stavu ještě více zaměřil na sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu. Zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti se situací kolem onemocnění COVID-19 potýkají s nedostatkem zaměstnanců, nabízí pomoc při zajištění nových pracovníků. V případě uchazečů o zaměstnání pomáhá především v rámci zprostředkování práce.

Foto: Ilustrační

Pokud jde o proces podávání žádostí a dalších formulářů, většinu záležitostí je možné vyřídit elektronicky. Vše se tak urychlí.

Ke konci března 2020 evidoval ÚP ČR celkem 225 678 uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatelé nabízeli jeho prostřednictvím 342 287 volných pracovních míst. Současná situace vyvolala větší poptávku po určitých profesích. Zaměstnavatelé momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, v lesnictví, ovocnářství, v potravinářství, ve stavebnictví, v logistice, e-shopech nebo třeba kvalifikované řemeslníky, řidiče, analytiky a vývojáře softwaru.

„ÚP ČR nabízí zaměstnavatelům maximální pomoc při obsazování volných pozic. Je ale důležité, aby tato volná místa Úřadu práce ČR nahlásili. Zprostředkovatelé je pak ihned mohou párovat s vhodnými uchazeči o zaměstnání,“ upozorňuje ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Propojování poptávky a nabídky na trhu práce je v současné době dynamický a flexibilní proces. Zaměstnanci ÚP ČR aktivně mapují situaci na trhu práce. Se zaměstnavateli komunikují především telefonicky. Zjišťují jejich potřeby a plány do budoucna. Zajímají se o to, jestli konkrétní firma chce snižovat nebo naopak zvyšovat stavy zaměstnanců. Úřad práce ČR tak umí připravit jednotlivým zaměstnavatelům nabídku služeb na míru.

Na základě spolupráce MPSV, ÚP ČR a Ministerstva zemědělství je úřad přípraven pomoci také 119 zaměstnavatelům, kteří působí v oblasti zemědělství a potravinářství. Aktuálně potřebují obsadit 5 539 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR může pomoci také tehdy, kdy zaměstnavatelé propouštějí cizince. Jedná s agenturami práce, Centrem na podporu integrace cizinců, správními úřady i zaměstnavateli, kteří by cizí státní příslušníky zaměstnali.

 V rámci snahy o co nejefektivnější propojení aktérů na pracovním trhu zasílá ÚP ČR uchazečům a zájemcům o zaměstnání tzv. „informace o volném pracovním místě“. Klientům tak nabízí, obdobně jako v případě tzv. doporučenek, které nezaměstnaným vystavuje ve standardním režimu, vhodné pracovní pozice, odpovídající jejich požadavkům, vzdělání nebo zdravotnímu stavu.

„O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání žádají v současné době především lidé, kteří pracují v pohostinství, ve službách, v cestovním ruchu, v oblasti automobilového průmyslu a u subdodavatelů působících v této oblasti. Hlásí se i ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, např. v Rakousku, Itálii, SRN či Švýcarsku. Mezi těmi, kteří kvůli omezením přerušili v březnu svou činnost, byla i řada OSVČ,“ shrnuje Jan Karmazín.